Predstavljanje žena kroz navođenje broja djece koje imaju odraz je tradicionalnog i patrijarhalnog razumijevanja uloge žena u društvu i politici

Gradski odbor Socijaldemokratske partije (SDP) predstavio je listu kandidata i kandidatkinja za predstojeće lokalne izbore u kojima je pored imena žena i njihovog obrazovanja navedeno da su majke i broj djece koje imaju.

Maja Isović Dobrijević / 17. Septembar 2020

 

Pored muških kandidata nije istaknuto da li su očevi. Iz SDP-a nam kažu da je ovo bila želja kandikatkinja, ali one same nisu htjele komentarisati ovu temu. Tragom toga kontaktirali smo i organizacije koje se bave ženskim pravima koje ističu da je ovakav pristup neprihvaljiv, jer je odraz patrijarhalnog društva.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Banjaluka kaže da je apsolutno neprihvatljivo da političke partije na ovakav način označavaju kandidatkinje na svojim izbornim listama.

„Predstavljanje žena kroz navođenje broja djece koje imaju je odraz tradicionalnog i patrijarhalnog razumijevanja uloge žena u društvu i politici. Žene se ovim privode svojoj nametnutoj društvenoj ulozi i zloupotrebljavaju u kontekstu promovisanja pronatalitetne politike u kojoj, prema odnosu države i javnih institucija, žene imaju isključivu odgovornost i ulogu da rađaju djecu. SDP se u javnosti predstavlja kao lijevo orjentisana politička stranka, stoga je neshvatljivo usmjeravanje ka tradicionalizmu, stereotipima, potiskivanju žena u privatnu i porodičnu sferu, umjesto promovisanja ravnopravnosti i jednakog učešća i doprinosa žena i muškaraca u javnom i političkom životu“, rekla je za BUKU Aleksandra Petrić.

Dodaje da žene u politici moraju imati ravnopravan pristup odlučivanju o svim važnim pitanjima za društvo i građane i građanke, a ne samo pitanjima koja se patrijarhalno i tradicionalno posmatraju kao odgovornost žena.

„Šta ćemo sa ženama koje iz bilo kojeg razloga nisu rodile djecu i nisu majke? Da li ovakva prezentacija znači da je u našem društvu prihvatljiva da se bavi politikom samo žena koja je rodila djecu? Radi toga smatram da je ovaj način promovisanja duboko diskriminatoran, stereotipan i problematičan“, ističe Petrić Aleksandra.

 

Nosilac liste SDP-a za Banjaluku advokat Dario Sandić rekao je da su kandidatkinje SDP-a same tražile da se pored njihovih imena u biografiji naznači da imaju djecu.

„Mi smo se vodili logikom da majke rađaju djecu i da one imaju pravo da odluče o tome da li će to biti poznata ili nepoznata činjenica. Nema nikakve diskirminacije ili omalovažavanja već jednostavno poštovanje odluka i želja žena koje se nalaze na listi. Ne smatram da je roditeljstvo prednost ili manjak za bavljenje bilo čim pa ni politikom i da roditeljstvo isključivo treba da bude lična odluka svake žene, naravno, uz podršku muškarca“, rekao je za BUKU Sandić.

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a BiH rekao je da je uloga majke vrlo bitna uloga u životu svake žene, ali i muškaraca, ali da se ovim putem daje prednost ženama koje u životima imaju višestruke uloge.

„Stalno pričamo o ravnopravnosti žena u našem društvu, ovim smo htjeli da pokažemo da nije stanje više tako neravnopravno. Intencija i namera je dobra. Ne verujem da će bilo ko od muškaraca sa naše liste da se smatra ugroženim na taj način, čak smo ponosni na činjenicu da imamo veliki broj žena na listi, iznad zakonske obaveze“, rekao je Mijatović za BUKU. Dodao je da ovo samo stoji na promotivnom materijalu liste.

„Ovo je nešto što je pozitivno, mi nismo napisali ništa negativno za naše kandidatkinje. Dugo SDP nije imao punu listu, imamo sjajne žene i muškarce i ne vidim razlog da se od ovog pravi filozofija. Ne vidim razlog da se bavi ovim sem ako ne postoji želja da se narušava ugled i reputacija SDP-a iako poštujemo pravo svakoda ga pita i ima svoj stav“, kaže Mijatović.

Kontaktirali smo i ženu sa liste koja nam nije htjela dati komentar na ovu temu, samo je potvdila da je riječ o zajedničkoj odluci da se pored imena kandidatkinja ističe majčinstvo i broj djece.

 

 


Buka preporuka

Izbori u BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.