Kontakt

Centar za informativnu dekontaminaciju

Adresa/

Adress:

Aleja Sv.Save 24
Bosnia & Herzegovina
78000 Banja Luka, RS

Telefon/

Phone:

+387 51 222 210

Faks/

Fax:

+387 51 222 510

Rješenjem Ministarstva informisanja Republike Srpske broj 01-672-1/00 od 11.10.2000. javno glasilo BUKA Banja Luka, sa sjedištem u ulici Romanijska 4 upisano je u registar javnih glasila pod rednim brojem 383. Magazin nije oslobođen poreza na promet.