Ovi jugoslovenski spomenici izgledaju kao da su sa druge planete (FOTO)

FOTOGRAFIJE

Danas uspomene na Jugoslaviju blijede, pa tako blijede i uspomene na velike gigantske spomenike u gradovima i selima bivše Jugoslavije. Oni su su manje-više napušteni i sve više zaboravljeni. Svaki spomenik podsjeća na kompleksnu ostavštinu harmonije, napretka, represije i na kraju, kataklizmične propasti Socialističke Federativne Republike Jugoslavije. Pogledajte impresivne spomenike futurističkog izgleda, koji nijemo stoje kao uspomena na vrijeme stare Jugoslavije, države koju neki još nisu prežalili, a opet, drugi bi je najradije zaboravili zauvijek.

10. decembar 2013, 12:00

Grmeč

Ilirska Bistrica

Jasenovac

Kadinjača

Knin

Kolašin

Korenica

Kosmaj

Košute

Kozara

Kruševo

Mitrovica

Petrova Gora

Sanski Most

Banjaluka

Sinj

Podgarić

Zenica