ANP najveći problem u BiH, a niko ne zna šta u njemu piše! Evo šta kažu oni koji su ga pročitali + kratak vodič za političare

Put u NATO, odnosno MAP i ANP, postali su najveći problem među akterima na političkoj sceni BiH. Jedni su za, drugi protiv, a najzanimljivije je što 90 odsto njih ne zna uopšte o čemu priča i šta to podržava odnosno osporava.

Milovan Matić / 14. August 2019

Posljednjih dana na bh. političkoj sceni podigla se prašina oko Godišnjeg nacionalnog programa (ANP). Pa se govori kako Bosna i Hercegovina može odustati od Akcionog plana za članstvo (MAP), koji podrazumijeva donošenje ANP-a, jer to automatski vodi u NATO. Drugi kažu da to ne dolazi u obzir i da BiH mora mora usvojiti ANP, jer se na to obavezala.

Sve ovo je postalo i glavni problem zbog kojeg u BiH još uvijek nema ni vlasti na državnom nivou. 


Klasična situacija među političarima u BiH. 

Uglavnom, puna usta MAP-a i ANP-a, a o tome šta predstavlja jedan ili šta trenutno piše u prijedlogu drugog, malo ko ima pojma.

Zbog toga je poslanik SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović upitao predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića da javno objavi sadržaj Godišnjeg nacionalnog plana (ANP). 

“Šta je sadržaj ANP-a kojeg Vijeće ministara u sazivu kojim Vi predsjedavate iz javnosti poznatih razloga nije usvojilo? Molim Vas da mi dostavite dokument”, napisao je Magazinović.

Istaknuo je da je ANP u posljednjih godinu dana najčešće spominjani dokument koji Savjet ministara nije usvojio.

“Ovaj dokument je predmet političkih neslaganja, pa i osnovni razlog krize formiranja vlasti koja i danas traje i kojoj se, bez obzira na političke dogovore, još ne nazire kraj. Interesantno je da se većina izjava političara, novinarskih i drugih analiza, pa i diskusije u javnom prostoru, ne zasniva na poznavanju sadržaja ANP-a”, navodi Magazinović.

Kako je dodao, nedavno su najodgovorniji političari počeli baratati tzv. "reduciranim ANP-om", o čemu većina aktera političkog života ima svoj stav, bez spoznaje o tome kako izgleda pripremljeni dokument koji Savjet ministara BiH nije imao kapacitet usvojiti, a ni kako bi izgledala reducirana verzija tog dokumenta koja je najavljena.

“Smatram da jedan od osnovnih principa odgovornog obnašanja vlasti treba biti transparentnost prema javnosti, te Vas stoga molim da mi odgovorite na pitanje i dostavite dokument ANP-a”, zaključio je na kraju Magazinović u pismu upućenom Denisu Zvizdiću.

 

Zanimljivo je da slično mišljenje ima i delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić, koja za BUKU kaže da  skoro niko od onih koji komentarišu ANP ne zna šta on sadrži. 

“Čak ni oni koji se žustro zalažu za njega ne znaju šta u njemu piše. Ja sam imala priliku da vidim sadržaj ovog ANP-a i on je užasan. To je jedan užas. Te stvari koje su tamo navedene uopšte nisu stvarno stanje na terenu i veliki dio onoga što piše u ANP-u nije u nadležnosti BiH. Tamo se govori o nekoj reformi policije, što je, pretpostavljam, ideja da se najveći dio poslova policije prenese na državni nivo. Drugo, u ekonomskoj sferi dobar dio je prenesen iz onoga što se već tretira planom i programom evropskih integracija, bez da se obratila pažnja na to šta se i kako prenosi, a i onaj dio koji se odnosi na parlamentarni nadzor nad obavještajnom agencijom je nakaradno urađen i neprihvatljiv za svakoga ko želi dobro ovoj zemlji. Kad bih krenula da nabrajam mogla bih do sutra”, kaže Majkić.

Ona navodi da su ANP pisali judi koji su imenovani u Komisiju za NATO integracije koji nemaju nikakvu profesionalnu i moralnu odgovornost. 

“Da zlo bude veće o NATO-u nije raspravljao ni jedan nivo vlasti. Nikad nije bilo spremnosti da se o tome priča. Ovdje je bilo bitno samo da se napravi neki dokument, iako se znalo da nikad neće imati saglasnost svih. Pokušalo se to uraditi na način da neka tamo komisija napiše u tom dokumentu šta hoće i da to ministarstva, bez Parlamenta potvrde. To je neozbiljno. Bilo bi dobro da se otvorila diskusija pa da možemo nešto da kažemo. Pa da je Republika Srpska čak i pristalica ulaska u NATO, pričati o ovakvom ANP-u je apsurdno i smješno. Na kraju, ANP je pokazao kakva nam je državna uprava i kakav je kvalitet ljudi koji rade u toj državnoj upravi. I onda dođemo u situaciju da svi samo raspravljaju o tome, a 99 odsto njih nije ni pročitalo šta sadrži taj ANP”, kaže Majkić. 


Za pojašnjenje šta je to MAP, odnosno šta je ANP, pozvali smo profesora na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Miloša Šolaju, koji objašnjava da je MAP osmišljen za zemlje Zapadnog Balkana koje su se deklarisale da su na putu za NATO. 

“Znači, primijenjen je prvi put 2000. u slučaju Hrvatske i Makedonije, s tim da je Sjeverna Makedonija i dalje tu. E sad, šta podrazumjeva MAP? To su uglavnom one tranzicijske promjene koje su iste kao i zahtjevi za članstvo u EU i odnose se na promjene u političkoj, pravnoj, ekonomskoj, finansijskoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj sferi. Jedan vrlo komplikovan sistem promjena, a za svaku godinu se posebno donosi akcioni plan za članstvo koji bi trebao da traje od septembra do septembra. Znači, zemlje same planiraju aktivnosti za svaku godinu, a naravno, uz pomoć NATO-a se procjenjuje da li je u toku prethodne godine postignut napredak u naznačenim oblastima. Kad to sve provedete, odnosno kad provedete MAP, vi ste negdje 80 odsto neophodnih promjena proveli i za potrebe članstva u EU”, rekao je Šolaja za BUKU.

On navodi da je u ANP-u, koji je trebao da usvoji Savjet ministara, dosta toga loše urađeno.


“Ovaj prvi godišnji nacionalni plan za BiH je imao niz specifičnosti, za koje neki eksperti tvrde da nisu bili pogodni za RS, ali i da RS može da i u okviru tog akcionog plana izvrši neka poboljšanja i da to ide u nekom povoljnijem pravcu. Moglo bi da se desi da to RS iskoristi”, kaže Šolaja, koji napominje da je MAP prva stepenica ka članstvu, koju kad savladate riješili ste dobar dio posla. 

 

Inače, MAP i trenutno ANP samo su još jedna u nizu prolaznih igrica među ovdašnjim političarima. To možda najbolje ilustruje podatak da ni one koji toliko žele da se on usvoji uopšte nije briga suština. 


Ovo se odlično moglo vidjeti nakon izjave Dodikovog savjetnika koji je rekao da je u materijalima za sjednicu dobio ANP na kojem piše avgust 2018. godine.
Ovo ukazuje da će Predsjedništvo BiH sljedeće sedmice razmatrati da li će prihvatiti Godišnji nacionalni plan za godinu koja je prošla. Inače, ANP se predaje za period od septembra do septembra. 


Sa druge strane, ako imamo u vidu da se u ANP-u nalazi 80 odsto reformi koje su potrebne da se ispune za ulazak u EU, nije ni čudno što će se raspravljati o planu za godinu koja je prošla, jer svejedeno ništa nije urađeno da bi se stvari promijenile nabolje i osjetile neke promjene u političkoj, pravnoj, ekonomskoj, finsnsijskoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj sferi.

EVO ŠTA SADRŽI ANP

POLITIČKA I EKONOMSKA PITANJA 
Vanjska i sigurnosna politika 
(Odnosi Bosne i Hercegovinesa NATO Savezom, odnosi Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, odnosi sa susjedima, Regionalna saradnja, Međunarodne političke organizacije, Međunarodne ekonomske i finansijske institucije, Odnosi Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, Stanje u pogledu kontrole naoružanja i vojne opreme, Stanje u oblasti deminiranja, Učešćeu CSBMs i kontroli naoružanja, Upravljanje krizama i planiranje odgovora na vanredne situacije)
Unutrašnja politika
(Ljudska prava i zaštita manjina, sektor pravde, reforma policije, borba protiv korupcije, borba protiv organiziranog kriminala, borba protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija) 
BIH AKCIJSKI PLAN ZA ČLANSTVO –GODIŠNJI NACIONALNI PROGRAM 2019-202031.2.7.  
(Sigurnost granica, borba protiv terorizma, civilno društvo, javna diplomatija, nauka, zaštita životne sredine, kontrolana obavještajno-sigurnosnim sistemom, demokratska kontrola i kontrolana Oružanim snagama, ekonomska pitanja, opšti makroekonomski pokazatelji, planirane aktivnosti ekonomskog razvoja, saobraćajna politika)
ODBRAMBENA I VOJNA PITANJA  
(Odbrambene reforme, odbrambeno planiranje, vojna interoperabilnost, vojne operacije, upravljanje ljudskim resursima, vojna infrastruktura, pokretna i nepokretna imovina, ekonomika odbrane)

PITANJA RESURSA
(Sistem planiranja, programiranja i izrade budžeta i izvršenja budžeta, vojni budžet)
BIH AKCIJSKI PLAN ZA ČLANSTVO –GODIŠNJI NACIONALNI PROGRAM 2019-20204IV  SIGURNOSNA PITANJA
(Uloga Državnog sigurnosnog organa(NSA), informatička sigurnost(INFOSE),  sigurnosne provjere osoba, sigurnost dokumenata, fizičko osiguranje, industrijska sigurnost, Cyber sigurnost, učešće Bosne i Hercegovine u Mirovnim misijama UN-a i Civilnim misijama EU)
PRAVNA PITANJA
(Ustavni aspekti pristupa Bosne i Hercegovine NATO-u i domaće zakonodavstvo)

 

KRATK VODIČ ZA POLITIČARE Šta je ANP? 

Na samitu NATO-a, održanom u Vašingtonu 1999. godine, s ciljem pružanja pomoći zemljama koje žele postati članice saveza, zaključen je Akcioni plan za članstvo (MAP).

Prema tom planu, zemlja koja želi postati članica priprema svoj Godišnji nacionalni program, odnosno ANP, koji se predstavlja NATO-u. 

Na kraju godišnjeg ciklusa ministri spoljnih poslova i odbrane prezentuju rezultate reformskog programa i buduće aktivnosti pred Sjevernoatlantskim savjetom NATO-a, koje zatim procjenjuje pojedinačni napredak u pripremama za članstvo.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 10. juna 2009. usvojilo zaključak o upućivanju formalnog zahtjeva Bosne i Hercegovine za Akcioni plan za članstvo, a zahtjev je službeno uručen 2. oktobra 2009. U aprilu naredne godine stigao je pozitivan odgovor sa samita NATO-a održanog u Talinu.

Početkom decembra prošle godine ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku u Briselu, nakon devet godina čekanja, donijeli su odluku da se Bosni i Hercegovini odobri da podnese prvi Godišnji nacionalni program (ANP) iz Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP). Ovom odlukom NATO je odobrio aktivaciju MAP-a za našu zemlju.


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.