<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Usvojen prvi evropski zakon o vještačkoj inteligenciji

Zabranjene su određene AI aplikacije koje prema mišljenju zakonodavaca ugrožavaju prava građana

13. mart 2024, 8:20

Еvropski parlament (ЕP) danas je usvojio Zakon o vještačkoj inteligenciji (AI) koji treba da zaštiti osnovna prava, demokratiju, vladavinu prava i ekološku održivost u oblastima koje su vezane za AI, uz istovremeno podsticanje inovacija i uspostavljanje Еvrope kao lidera u ovoj oblasti.

Novi zakon su podržala 523 poslanika, dok je 46 bilo protiv, a 49 se uzdržalo od glasanja, navodi se na veb stranici Еvropskog parlamenta.

Na osnovu novih pravila, zabranjene su određene AI aplikacije koje prema mišljenju zakonodavaca ugrožavaju prava građana, a u ovu kategoriju spadaju i sistemi koji sprovode kategorizaciju na osnovu biometrijskih podataka ljudi.

Organi reda će moći da koriste biometrijske identifikacione sisteme (RBI) “u realnom vremenu” samo u izuzetnim slučajevima koje su veoma usko definisani, kao što su potraga za nestalom osobom ili sprečavanje terorističkog napada.

Upotreba takozvanih “post-remote RBI” sistema se smatra visokorizičnom situacijom koja je moguća samo uz posebno sudsko odobrenje.

Aplikacije na bazi vještačke inteligencije (AI) koje umiju da prepoznaju emocije će biti zabranjene na radnom mjestu i u školama.

Sistemi vještačke inteligencije opšte namjene (GPAI) i GPAI modeli na kojima su zasnovani moraju da ispune određene zahtjeve za transparentnost, uključujući usklađenost sa zakonima ЕU o autorskim pravima i objavljivanje detaljnih sažetaka sadržaja koji se koriste za obuku.

Zakon navodi da audio i video sadržaj koji je nastao uz pomoć vještačke inteligencije (“dipfejks”) mora da bude jasno označen.

– Konačno imamo prvi svjetski obavezujući zakon o vještačkoj inteligenciji da bismo smanjili rizike, stvorili nove mogućnosti, donijeli transparentnost i borili se protiv diskriminacije – rekao je koizvjestilac Komiteta za unutrašnje tržište ЕU, Brando Benifei.