<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Svjetski dan voda - Milijarde ljudi nemaju zadovoljavajući pristup vodi

Milijarde ljudi i mnoge škole, kompanije, zdravstveni centri, farme i fabrike nemaju zadovoljavajući pristup vodi

22. mart 2023, 10:47

NEW YORK, 22. marta (FENA) - Svjetski dan voda obilježava se na današnji dan s ciljem skretanja pažnje na prekomjerno korištenje i zagađivanje ovog važnog i nezamjenjivog resursa.

Ove godine tema je ubrzavanje promjena kako bi se riješila kriza s vodom i kanalizacijom.

Disfunkcija ciklusa vode zaustavlja napredak u svim glavnim globalnim pitanjima, od zdravlja do gladi, rodne ravnopravnosti do poslova, obrazovanja do industrije i katastrofa do mira.

Godine 2015. svijet se obavezao na Cilj 6 održivog razvoja kao dio Agende 2030 a on uključuju obećanje da se osigura pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama, te osigurati higijenske uslove za sve do 2030.

Prema trenutnoj situaciji na svijetu daleko smo od tog ispunjenja.

Milijarde ljudi i mnoge škole, kompanije, zdravstveni centri, farme i fabrike nemaju zadovoljavajući pristup vodi te njihova ljudska prava na vodu i sanitarne uslove tek trebaju biti ispunjena.

Postoji hitna potreba za ubrzanjem promjena te da se ide dalje od "uobičajenog poslovanja", poručuju iz UN Water na Svjetski dan voda.

Najnoviji podaci pokazuju da vlade moraju raditi u prosjeku četiri puta brže kako bi ispunile Cilj 6 održivog razvoja na vrijeme, ali to nije situacija koju bilo koji akter ili grupa mogu riješiti.

- Voda utiče na sve, stoga svi trebaju nešto poduzeti – poruka je ovogodišnjeg Svjetskog dana voda.

Inicijativa za međunarodno obilježavanje Svjetskog dana voda, pokrenuta je 1992. godine u (Rio de Jeneiro) Rio de Ženeiru za vrijeme održavanja UN-ove Konferencije o okolišu i razvoju (UNCD), a Generalna skupština UN-a 1993. godine proglasila ovaj dan Svjetskim danom voda.