Evropski parlament: Bez odgađanja dajte kandidatski status Ukrajini i Moldaviji

Evropski parlament je u četvrtak pozvao da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata za članstvo u EU-u "bez odgađanja", naglašavajući pritom da konačno pristupanje ovisi o i reformi i ispunjavanju kriterijuma

23. juni 2022, 2:00

Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvom 28.2, četvrtog dana ruske invazije, nakon čega su to 3. Marta zatražile i Ukrajina i Gruzija.