<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Promjenite Zakon, zaustavite osvetničku pornografiju

14. juni 2024, 10:06

Photo credit “Osnažene”

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ najoštrije osuđuje pretnje nasiljem koje su članice udruženja „OSNAŽENE“ dobile nakon objavljivanja rezultata istraživanja o osvetničkoj pornografiji u Telegram grupama.  Pozivamo nadležne da hitno reaguju i zaštite njihovu bezbednost. Podsećamo da su članice ove grupe prošle nedelje objavile rezultate tromesečnog istraživanja „Telegram iza senke: incest, dečija i osvetnička pornografija“ nakon čega su dobile mnogobrojne pretnje nasiljem.

Po ko zna koji put ponavljamo apel za hitne izmene Krivičnog zakonika (KZ) kojim bi bilo omogućeno da se osvetnička pornografija goni po službenoj dužnosti. I ovoga puta dižemo naš glas, jer osvetnička pornografina ne sme ostati nekažnjiva.

Verujemo da će nadležni, a pre svega poslanice u Narodnoj Skupštini,  u najkraćem roku, koristeći prikupljene materijale koje su koleginice iz Autonomnog ženskog centra, Udruženja „Osnažene“, BIRN-a i svih drugih koji su se ovom temom bavili, pokrenuti procedure za izmene Krivičnog zakonika.  Zabrinjava činjenica, koja je u istraživanju navedena, da za 370 osoba za koje su podnete krivične prijave nema evidencije o kazni za učinjeno krivično delo iz člana 185 KZ ‘Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje ponografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju’. Očekujemo da nadležne institucije utvrde šta se desilo sa ovim krivičnim prijavama.

Znamo da posledice osvetničke pornografije pogađaju čitavo društvo i nisu samo privatna stvar žrtve. Da je Krivični zakonik do sada izmenjen, odgovorni za distribuciju fotografija u pomenutim Telegram grupama bi se našli u središtu krivične istrage i bili procesuirani. Podsećamo da je svako objavljivanje fotografija ličnog karaktera bez pristanka lica koje je prikazano na fotografiji već sada zabranjeno Krivičnim zakonikom.

Da bismo poslali pravu poruku dečacima i devojčicama u Srbiji očekujemo reakciju institucija, osudu osvetničke pornografije i pokretanje inicijative za izmenu KZ. Mi članovi inicijative smo se obavezali da ćemo uvek podići glas na svako nasilje prema ženama ali i svojim primerom ukazati na nove modele ponašanja koji će biti primer mladim muškarcima. Zato apelujemo na nadležne da zaštite bezbednost aktivnistkinja organizacije „Osnažene“ i pošalju poruke da je svako nasilje kažnjivo. Potrebno je da zaštitimo dostojanstvo žena i povećamo stepen njihove bezbednosti, u javnim prostorima ali i na iInternetu.

Mladićima je potrebno podići svest o tome koliko je osvetnička pornografija za žene strašna i traumatična, ali i da je zakonski  kažnjiva. Zato ih pozivamo da uvek reaguju i prijave nasilje.