Intervju

Marijela Hašimbegović: U politiku sam ušla ne da bih nešto uzela nego da bih nešto dala

U politiku sam ušla ne da bih nešto uzela, nego da bih nešto dala.

24. septembar 2022, 10:16


Marijela Hašimbegović je diplomirana inženjerka arhitekture. Prva je žena na poziciji direktora Narodnog pozorišta Sarajevo u 100 godina postojanja, trenutno je rukovoditeljica tehničke službe. Tokom opsade Sarajeva 1993. godine ostvarila svoju prvu pozorišnu saradnju kao scenografkinja i kostimografkinja i kroz brojna kulturna dešavanja svojim ličnim angažovanjem i nadljudskim naporima učestvuje u ‘duhovnom otporu’ grada. Više od 15 godina tehnička direktorica dva Internacionalna festivala MESS i Sarajevska zima. Za svoj rad i zalaganje višestruko nagrađivana, izdvaja nagrade ‘Najmenadžer u kulturi’ za centralnu i jugoistočnu Evropu 2017. godine i titulu ‘Žena godine 2017’ Ladies in magazina. Višestruko je nagrađivana u oblasti arhitekture, članica je udruženja ULUPUBIH. Autorica je monografije 'Scenografija: prostor za snove', nagrađene  na Internacionalnom festivalu knjige 2022 Sarajevo u oblasti kultura i umjetnost.

Članica DF-a od 2013. godine i trenutno obavlja funkciju potpredsjednice Glavnog  odbora. Aktuelna  je vijećnica u Općinskom  vijeću Novo Sarajevo i Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Na broju 2. Pokušaće osvojiti mandat u SKupštini Kantona Sarajevo. O razlozima zbog kojih se kandiduje, prijedlozima rješenja i drugim temama govori u BUKA audio podcastu.

BUKA: S obzirom na to da dolazite iz svijeta umjetnosti i kulture, zašto ste ušli u politiku?

U politiku sam ušla ne da bih nešto uzela, nego da bih nešto dala. Ja sam potpuno ostvarena osoba u svom privatnom i profesionalnom životu. Sve što sam stekla, stekla sam svojim radom. Smatram da je došlo vrijeme da sve ono što je uloženo u mene ja sada uložim u druge i naše društvo.

BUKA: Šta su vaši principi za rad u skupštini kantona sarajevo i zašto ste se kandidovali i koje nam promjene obećavate?

Kandidovala sam se za ovu poziciju zato što trenutno obnašam funkciju vijećnice u Opštinskom Vijeću Novo Sarajevo i gradske vijećnice i na neki način sam sublimirala svo svoje iskustvo koje sam stekla nakon dvije godine rada u lokalnoj samoupravi i kada sam shvatila koliko je kompliciran proces rukovođenja, donošenja odluka, koliko se isprepliću odgovornosti, nadležnosti i da smo naprosto u tom jednom sporom sistemu koji vas, u toj nekoj tromosti dovođenja do samog rezultata, vođenja bilo kojeg procesa tjera da radite na tome da promijenite takve situacije. S tim u vezi se zaista zakon o lokalnoj samoupravi kantona Sarajevo mora tretirati na najvišem mogućem noviou kako bi se na neki način spustile nadležnosti što na opštine što na grad, da bi se aktivnosti koje se preuzmu sprovele od početka do kraja u njihovoj nadležnosti. Međutim, radi tih odgovornosti koje se isprepliću, naprosto je bilo nemoguće okončati neke procese i to je, recimo, bila prva inicijacija a druga je - puno njih zapravo, da idem na viši nivo, jer smatram da sa svojim kapacitetom i svojim radom u kulturi i obzirom da sam jako dugo vremena provela u menadžmentu u kulturi, smatram da sam zaista kapacitirana i da mogu doprinijeti u raznim sferama društva da bih donijela od promjena do situacija koje će napraviti jedan milje zadovoljnih ljudi, građana gdje ćemo zajedno rješavati problem s kojima se susrećemo. Posebno je važno reći da u toj situaciji trebate biti sposobni da implementirate svoju inicijativu i ideju jer nije dovoljno samo da imate svoju inicijativu jer vi morate biti podržani od strane većine, s tim u vezi morate pokazati i tu vrstu kapacitiranosti da ste sposobni da na neki način afirmišete i druge da podrže tu vašu ideju. Tu su nekad i ključni problemi koji se dešavaju između pozicije i opozicije jer naprosto jedni drugima ne žele podržati ono što je u interesu građana, građani pate, političari imaju imunitete, problemi se nagomilavaju i onda smo došli do situacija u kojoj sada jesmo.

BUKA: Šta će biti vaši prioriteti?

Moji prioriteti će zapravo biti ono gdje sam najbolja, to su sfera kulture I sporta, dakle sva pitanja koja se tiču rodne ravnopravnosti, sve drugo što se tiče infrastrukture, privrede, ekonomskih pitanja, socijalnih- boračke populacije, jer to su sve pitanja koja smo mi na neki način več tretirali na lokalnom nivou. Kažem, kreiranje plana rada u kantonu ne polazi samo inicijacijom od nas. Mi možemo imati svoju viziju, mi možemo imati neki svoj plan, međutim taj plan mora biti usvojen od strane većine. Tako da, trudiću se da u tom segmentu dam puni doprinos jer u zakonodavnoj vlasti nedostaju ključne stvari po pitanju kulture kao što je zakon o kulturnom nasljeđu- kojeg nemamo, zakon o sportu- koji čekamo već gotovo 12 godina. To su problemi koji dovode do velike sporosti I do situacija koje onemogućavaju dalji napredak I razvoj I smatram da je to jako važno raditi na tim pitanjima.

BUKA: Kako biste riješili problem zagađenog zraka?

Osoba sam koja uvijek tretira struku i naprosto bih apsolutno afirmisala struku i glas struke koji može dati u prilog adekvatno rješenje i naravno poticala bih takav pristup rješavanju problema i jako mi je žao što se sistemski ne prilazi takvom rješenju jer već su prošle decenije i decenije kada smo mogli napraviti neke pred-radnje kao što su elaborati i slično, međutim ništa od toga se nije desilo. Dolazimo pred zimu koja će biti vrlo neizvjesna, dolazimo u situaciju kada smo zaista svi u jednoj energetskoj krizi. Građani će koristiti razne energente, ja sam zaista zabrinuta kakva nas pitanja mogu dočekati i problem, ali sam sigurna da ću u punom kapacitetu učestvovati u svim mogućim rješavanjima koji će donijeti dobitak.

*ovo je parcijalni dio intervjua, kompletan intervju poslušajte u BUKA audio podcastu.