<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Dijana Grbić: Kroz politiku možemo mijenjati društvo

Mogućnost donošenja konačnih odluka je ono što je mene podstaklo na politički angažman.

22. septembar 2022, 11:53

Foto: Privatna arhiva

Dijana Grbić, dugogodišnja radnica u oblasti kulture, aktuelna direktorica Narodnog pozorišta RS, kandidatkinja je na listi SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Za portal BUKA sa Dijanom razgovaramo o njenoj kampanji, političkom angažovanju, problemima u kulturi i drugim temama.

Dijana, prvi put te vidimo u ovakvoj ulozi, odnosno da si aktivna politički, da se nalaziš na izbornoj listi. Šta je tebe podstaklo da se angažuješ na ovaj način?

Ranije nisam bila aktivna u tom smislu, da sam izložena na neki način. Mogućnost donošenja konačnih odluka je ono što je mene podstaklo na politički angažman. Odnosno, da budete među ljudima koji utiču na donošenje konačnih odluka. Kad dugo radite u sistemu, pokušavate na sve načine mijenjati sistem, radom i zalaganjem, ali uvijek su tu neki drugi ljudi koji donose konače odluke. Da uđete u Skupštinu, što je neki demokratski način, morate biti politički aktivni da bi se vaš glas adekvatnije čuo i na neki način uvažavao.

Reci nam nešto o programu koji nudiš, šta nudiš svojim potencijalnim glasačima, šta je ono što te izdvaja od ostalih kandidata?

Program koji je nastao iz platforme Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, bar u ovom dijelu kojim se ja bavim, naslanja se na ono što smo do sada radili. Jako mi je bitan taj kontinuitet rada. Vjerovatno znate da sam u Gradskoj upravi radila na izradi dokumenta strategije razvoja kulture grada, a to je bio prvi dokument u to vrijeme u BiH da je jedan grad dobio takav dokument. Taj dokument je, ne samo po mom mišljenju, nego i po mišljenju drugih ljudi, veoma kvalitetan, jer je nastao tokom dvogodišnjeg rada sa ljudima iz kulturne scene grada. Mislim na kulturne radnike i umjetnike. Sam dokument se zasniva na nekim realnim ciljevima, ali je zbog promjene vlasti taj dokument stavljen sa strane. Kontinuirana podrška treba da prati razvoj i na taj način se mogu ostvariti zacrtani ciljevi.

Međutim, ne možemo zanemariti činjenicu da je partija SNSD već godinama na vlasti, a mnogi koji se bave kulturom prozivaju vlast zbog malog izdvajanja za oblast kulture. Zašto misliš da će se stvari sada promijeniti ukoliko ista partija ostane na vlasti?

Smatram da kultura kroz razvojne procese nije bila adekvatno prepoznata, ali ne možemo zanemariti da su se desile neke stvari. Ti procesi su bili možda malo sporiji nego u drugim oblastima. Kako sam radila u sistemu, pa sam primijetila da se kultura posmatrala kao potrošačka, a ne nešto neminovno što proizvodi i kao nešto što nije dovoljno bitno za određene procese. Vrlo sam sklona kritici i kritikovala sam sistem iz kojeg dolazim, ali isto tako mislim da to nije bilo nešto što je stavljeno sa strane, na tome se radilo, ali ne dovoljno. Nije uvijek problem u nedovoljnim sredstvima koja se izdvajaju, već u usmjerenosti tih sredstava. Ljudi koji dolaze iz kulture bili su vrlo skloni da kritikuju sistem, a onda su ga na neki način i sami zanemarivali. Institucija konkursa postoji, ali nije dovoljno izgrađena i poštovana.

*Ovo je parcijalni dio intervjua. Cijeli intervju poslušajte u našem BUKA audio podcastu