<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Vlast oduzima zemlju kako bi se izgradili putevi do kuća političara i glasača

BRČKO

Brčko distriktu se pod krinkom javnog interesa i zbog nedorečenih pravila o eksproprijaciji zadovoljavaju privatne potrebe i oduzima zemlja kako bi se izgradili pristupni putevi do kuća političara i glasača.

28. oktobar 2021, 12:05

Skupština Brčko distrikta je u proljeće 2018. godine donijela odluku da je u javnom interesu asfaltiranje puta koji vodi do porodične kuće dogradonačelnika Ante Domića u naselju Skakava Gornja.

Kako ova trasa puta vodi preko zemljišta njegovog rođaka Filipa Domića, pokrenuta je eksproprijacija kako bi se ono oduzelo i pretvorilo u javno dobro. Filip se tome protivi, pokušavajući dokazati da put nije u javnom već u privatnom interesu. I nije jedini. Bogoljub Mićić iz Ražljeva i Miloš Milić iz mjesta Brezovo Polje Selo također se bore da zadrže zemlju koju im vlast oduzima zbog izgradnje pristupnih puteva do kuća članova političkih stranaka i lojalnih glasača.

Prema Zakonu o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu, privatno zemljište se oduzima vlasnicima nakon što Skupština, na prijedlog Vlade, donese odluku da je gradnja u javnom interesu. Pritom Zakon nije obavezao institucije da obrazlože razloge za takvu odluku niti je građanima dozvoljeno žaliti se na nju. Uz to, nije propisano ni da vlasnik mora dati saglasnost za eksproprijaciju.

„Suština je ovo: da se jasno može vidjeti i zaključiti da se odluke o javnom interesu koje se donose na Skupštini zloupotrebljavaju i da se pod plaštom tih odluka faktički nečiji privatni interesi realizuju“, kaže advokat Milenko Marjanović.

Domić protiv sistema

Filip Domić je vlasnik parcele koja se nalazi uz glavnu cestu u Skakavi Gornjoj. Preko nje makadamski put vodi do zemljišta i roditeljske kuće njegovog rođaka Ante Domića, dogradonačelnika i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Brčko distrikta. U kući stanuje Antin brat Niko sa porodicom.

Filip Domić nekoliko godina pokušava dokazati da izgradnja puta preko njegove njive u Skakavi Gornjoj nije javni interes građana već interes dogradonačelnika Ante Domića (Foto: CIN)
Filip Domić nekoliko godina pokušava dokazati da izgradnja puta preko njegove njive u Skakavi Gornjoj nije javni interes građana već interes dogradonačelnika Ante Domića (Foto: CIN)

Rođaci Domić su bili bliski, odrasli su zajedno i stanovali skupa tokom školovanja pa su se usmeno dogovorili da nesmetano koriste makadamski put. S namjerom da da i pismenu saglasnost o pravu korištenja puta, Filip je sredinom aprila 2019. godine otišao u administrativno sjedište Brčko distrikta i tada saznao da mu Vlada namjerava oduzeti zemljište.

“To je meni bilo nejasno i čudno. Kontam sam: nisam to dogovorio sa Antom”, prisjeća se Filip. Bezuspješno ga je pokušavao pozvati kako bi saznao o čemu se radi.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je otkrio da je četiri godine ranije Anto Domić, koji je tada bio gradonačelnik, predložio da se za izgradnju i asfaltiranje puta koji vodi do njegove porodične kuće u Skakavi Gornjoj iz budžeta izdvoji 15 hiljada KM. Poslanici su prihvatili gradonačelnikov amandman pa se put od 160 metara dužine i četiri metra širine našao na listi kapitalnih projekata.

Odjel za javne poslove Brčko distrikta počeo je sa realizacijom projekta i od nadležnih institucija zatražio dokumente potrebne za gradnju. Prikupljeni materijal je Vlada Brčko distrikta uputila poslanicima Skupštine koji su sredinom aprila 2018. godine jednoglasno donijeli odluku da je izgradnja puta u javnom interesu. U čemu je javni interes, nisu obrazložili. Time je otvoren put za izuzimanje privatnih parcela na trasi puta.

Filip Domić je tada prvi put dobio službenu informaciju o planovima izgradnje. Protivio se eksproprijaciji, tvrdeći da put nije od javnog već privatnog interesa te da njegovi rođaci imaju i alternativne prilaze kući, ali to nije bilo od pomoći. Naime, u oktobru 2019. Vladin odjel je donio Rješenje o izuzimanju parcele jer protivljenje vlasnika ne utječe na proces kada postoji odluka o javnom interesu.

„Ne znam kako bi mi to sve gradili kada bi pitali“, kaže za CIN dopredsjednik Skupštine Brčko distrikta Ivo Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.

On kaže da materijal za odluku o javnom interesu prije Skupštine prođe kroz obradu brojnih institucija Vlade i Pravobranilaštva: “Ja, osobno, ne želim propitivati, želim da vjerujem institucijama“.

Filipović kaže da poslanici usvajaju odluke o utvrđivanju javnog interesa uglavnom bez rasprave, tvrdeći da ne znaju gdje se nalaze putevi o kojima glasaju. Iako je iz susjedne Skakave Donje i iz iste stranke, Filipović tvrdi da ni on nije znao da će sporni put ići prema Domićevoj porodičnoj kući, ali i da jeste, isto bi glasao.

Dopredsjednik Skupštine Ivo Filipović kaže da poslanici ne znaju gdje se nalaze putevi u vezi sa čijom izgradnjom donose odluke o javnom interesu (Foto: CIN)
Dopredsjednik Skupštine Ivo Filipović kaže da poslanici ne znaju gdje se nalaze putevi u vezi sa čijom izgradnjom donose odluke o javnom interesu (Foto: CIN)

Dogradonačelnik Domić nije želio razgovarati sa novinarima CIN-a.

Njegov brat Niko Domić kaže da mu porodica živi u otežanim uvjetima. Filip Domić je u međuvremenu potpuno zabranio prolazak preko zemlje, postavio željezne rampe pa Nikina porodica do glavne ceste mora preko potoka. Za Niku ni postojeći makadamski put koji su koristili nije trajno rješenje, naročito zimi.

„Tri-četiri jutra ja sam to čistio, put, da izađem i htio sam da imam asfalt“, opisuje Niko, dodavši da asfaltirani javni put podrazumijeva i zimsko održavanje pa i rasvjetu te da je izgradnja puta u javnom interesu, bez obzira koristi li ga milion stanovnika ili jedan čovjek. „To je isto, gospođo“, kaže Niko novinarki CIN-a.

Zakon o eksproprijaciji imovine u Brčko distriktu nije jasno definisao pojam javnog interesa niti postupak njegovog utvrđivanja. „Da bi bio javni interes, trebalo bi da bude u interesu barem više građana, a ne samo jednog građana, odnosno jedne porodice“, kaže advokat Darko Milićević koji zastupa Filipa Domića.

Za razliku od entiteta u kojima se na odluke o javnom interesu građani mogu žaliti, u Brčko distriktu to nije moguće.

Advokat Milićević kaže da Zakon o eksproprijaciji u Brčkom stvara podlogu za zloupotrebu. „Ovakvi zakonski propisi omogućavaju nekome ko ima političku moć da može bilo koju, bilo čiju, nekretninu da izuzme, da prethodno Skupština utvrdi da se radi o javnom interesu, a da se, ustvari, zaista i ne radi o javnom interesu.“

Milićević je krajem aprila 2020. godine uputio Apelacionom sudu u Brčkom zahtjev za utvrđivanje usklađenosti Zakona sa Statutom Distrikta koji je propisao da se nekretnina ne može oduzeti bez saglasnosti vlasnika. Na osnovu toga Sud je u oktobru 2020. poništio odluku Skupštine, uz obrazloženje da je vlasnik nekretnine trebao biti uključen u proces.
Ova odluka je proces vratila na početak, ali protivljenje Filipa Domića ni ovaj put ne utječe na rješenje.

„Nemam kome objasniti kako se osjećam“, kaže on za CIN.

Anto Domić je 2015. godine uložio amandman na budžet kojim je izdvojeno 15 hiljada maraka za izgradnju puta do njegove porodične kuće u Skakavi Gornjoj (Foto: CIN)
Anto Domić je 2015. godine uložio amandman na budžet kojim je izdvojeno 15 hiljada maraka za izgradnju puta do njegove porodične kuće u Skakavi Gornjoj (Foto: CIN)

Amandmanima do glasača

Do augusta 2021. godine Apelacioni sud Distrikta poništio je još dvije odluke kojima je proglašen javni interes izgradnje cesta preko imovine Bogoljuba Mićića iz Ražljeva i Miloša Milića u mjestu Brezovo Polje Selo.

Bogoljub Mićić je suvlasnik zemlje preko koje bi se trebao asfaltirati put, dug 257 metara i širok četiri metra, koji vodi prema njegovoj i kući strica Ilije Mićića. Za izgradnju puta trebalo bi srušiti Bogoljubovu ogradu i bunar, a njemu je to neprihvatljivo. Svjestan je da je odlukom Apelacionog suda tek nakratko sačuvao zemlju. Potrošio je, kaže, novac na advokata, izgubio vrijeme i živce, ali nije zaustavio proces eksproprijacije.

Da je bio u prilici doći na Skupštinu kada se donosila odluka o javnom interesu, Mićić kaže da bi rado pitao zastupnike: „De mi objasni kako je to za Vladu Brčko distrikta interes. Ako mi vi možete to objasniti, slobodno radite šta hoćete, rušite kuću“.

Odluka o javnom interesu je donesena u septembru 2019. godine, a Mićić kaže da za to nije ni znao dok nije došlo do eksproprijacije: „Zvali su me na svršen čin, bukvalno, da potpišem da im predajem tu zemlju“.

Mićićev advokat Milenko Marjanović kaže da je inicijativa prema Apelacionom sudu jedino što su mogli učiniti. „U Brčko distriktu je to masovno prisutno da se pod plaštom nekog javnog interesa grade putevi, asfaltiraju tamo gdje nekretnine imaju političari.“

Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Ražljevu Grujica Kisić potvrdio je za CIN da je Mićićev stric Ilija njegov stranački kolega, a put do njegove kuće jedan od dva neasfaltirana puta u mjestu. Kisić kaže da je on preko stranačkih kolega u Skupštini inicirao da se taj put asfaltira, za šta je u budžetu planirano 15.000 KM.

“Nijedan put nije urađen bez neke stranke u Brčko distriktu, da li shvatate?! Svako ima nekoga ko mu predloži i kaže hajde ovaj put, hajde onaj put”, kaže Kisić. Javni interes za izgradnju puta je objasnio riječima: “Da čovjek ne gazi blatom!“

Ilija Mićić nije želio razgovarati sa novinarima.

Godišnje se u budžetu Distrikta planira prosječno 7,4 miliona maraka za realizaciju oko 300 kapitalnih projekata. Među njima su i pristupni putevi od svega nekoliko stotina metara. Ove projekte predlažu Odjel za javne poslove u Vladi Brčko distrikta te gradonačelnik i poslanici preko amandmana na budžet.

Bivši poslanik i član SNSD-a Vukašin Panić kaže da je to „jedan od načina da se dobiju glasovi građana”. Panić je u 2016. godini uložio amandman na budžet na osnovu kojeg je izdvojeno 12 hiljada KM za asfaltiranje puta dugog 81 i širokog tri metra. Put je slijepa ulica koja vodi do kuće Senke Milić i njezinog supruga Ostoje Zeca, Panićevih glasača u mjestu Brezovo Polje Selo.

  Kompanije pred zatvaranje: Stanje u tekstilnoj industriji veoma teško

Senka Milić je glasala za poslanika Vukašina Panića koji joj je pomogao da dobije pristanak za asfaltiranje pristupnog puta: „To je čovjek iz susjednog sela koji je pomogao svima ko je god zatražio“ (Foto: CIN)
Senka Milić je glasala za poslanika Vukašina Panića koji joj je pomogao da dobije pristanak za asfaltiranje pristupnog puta: „To je čovjek iz susjednog sela koji je pomogao svima ko je god zatražio“ (Foto: CIN)

Trasa puta vodi preko parcela čiji su vlasnici Senka i njezin brat Miloš Milić.
Senka je od Panića tražila da inicira asfaltiranje puta. Međutim, Miloš se ne želi odreći zemlje niti vidi javni interes u asfaltiranju puta. Smeta mu što se sve događalo bez njegove saglasnosti. Milić je tri decenije živio u Austriji, a dolaskom u mirovinu suočio se sa problemom za koji je tražio pomoć advokata. Pobili su odluku Skupštine o javnom interesu, dok su druga rješenja, poput onog o eksproprijaciji, i dalje na snazi.
Dejan Karan iz Odjela za imovinskopravne poslove Vlade Brčko distrikta objašnjava da se radi o hitnom postupku koji se provodi nakon što Skupština donese odluku o javnom interesu.

„Hipotetički gledano, ako imate većinu u Skupštini, možete čak donijeti odluku (…) da je u nekoj lokalnoj zajednici utorak, a danas je srijeda. Skupština može donijeti odluku da je danas utorak. Zvuči, zaista, nerazumno, ali vam je tako“, kaže Karan.

I asfalt i novac

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić kaže da se eksproprijacija na ovom području provodi na isti način već dvije decenije. Međutim, on misli da oborene odluke o javnom interesu ukazuju da postoji problem te da bi se trebao mijenjati Zakon. U Odjeljenju za javne poslove kažu da su ovi slučajevi izuzeci jer ljudi uglavnom žele asfaltirane puteve, a uz to dobiju i naknadu za izuzetu zemlju. Naknada zavisi od mjesta gdje se nekretnina nalazi i kreće se od nekoliko maraka po kvadratu u seoskim naseljima do 54 KM u gradskom naselju Brod.

U tom naselju je izgrađeno 220 metara puta ispred porodične kuće Senada Osmanovića iz Stranke demokratske akcije (SDA) koji je danas skupštinski poslanik. Put se nalazi na privatnoj parceli njegove uže rodbine i povezuje kuće njegove tetke i oca Hamida. Uvršten je u kapitalne projekte 2014. godine kada je tadašnji gradonačelnik Domić amandmanom predložio izdvajanje 25.000 KM za ove namjene.

U tom periodu Osmanović je bio nastavnik Historije, a poslije je postavljen za šefa Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta. On kaže da sa ovim projektom nema vezu i da i ne zna ko ga je inicirao.

„Jednostavno ga je neko uvrstio, zaključio da je to pogodno, vjerovatno za naseljavanje. Brod je jedno od uređenijih naselja gdje nema, možda, još jedno dvije-tri ulice u kompletnom naselju da nisu asfaltirane“, kaže Osmanović.

Za eksproprijaciju zemljišta površine 1.152 m2 za izgradnju ovog puta isplaćeno je oko 62 hiljade KM – Osmanovićevom ocu Hamidu oko 20.000 KM, a ostatak rodbini.
„Takav zakon“, zaključuje Osmanović.