VIŠE IH JE NEGO IKAD: Miševi, pacovi, žohari i zmije u užem centru Banjaluke

BANJALUKA

Građani Banjaluke javljaju nam da je u proteklom periodu sve veći broj zmija, žohara i glodara u užem centru grada, kao i u naseljima.

21. juli 2021, 10:15

 

Neki od komentara Banjalučana koje smo dobili:

"U naselju Nova Varoš, stanari svkaodnevno viđaju štakore i to gdje se igraju mala djeca...Grad prljav, neočišćen, bar ne na način kako je to znalo da bude".

"Vidjela sam mnogo žohara na Bulevaru, zaista ih je bilo strašno vidjeti".

"Zohara ima u Boriku, preskačeš ih na ulici noću, najezda"

"Mi smo prije nekoliko sedmica vidjeli jednog pacova oko kuće, nekidan još jednog. Pomislila sam da su zalutali, nisam znala da ih ima svuda. To je onda ozbiljan problem. Bojim se zbog djece"

"Kod kružnog toka kod Ćetojević hotela ruševina 20. godina sve vrste glodara i zmija. Ne smijemo ući jer je privatna svojina".

Iz Gradske uprave rekli su nam da je Grad Banjaluka sa preduzećem ,,EKO-BeL”d.o.o. Laktaši zaključio Ugovor za ,,Izvođenje obavezne, sistematske i preventivne deratizacije na području grada Banjaluka za 2021. godinu”.

"U skladu sa potpisanim Ugovorom  i u predviđenom roku izvođač  je izvršio proljetnu deratizaciju javnih površina i subjekata koji se finansiraju iz budžeta Grada", kažu za BUKU u Gradskoj upravi.

Nadzor nad provođenjem deratizacije vršila je zdravstvena inspekcija Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Banja Luka, u skladu sa Zakonom o inspekcijama u RS („Sl.glasnik Republike Srpske„br.74/10, 109/12; 117/12 i 44/16), Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti , („Sl.glasnik Republike Srpske“br.90/17), Odlukom o obaveznoj sistematskoj preventivnoj derazizaciji, dezinfekciji i deratizaciji na području grada Banja Luka  (Sl. glasnik Grada Banja Luka br.14/18) i Programom i planom deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području grada Banja Luka za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Banja Luka“ br 9/21).

"Zdravstvena inspekcija je dostavila  Informaciju o izvršenom  nadzoru nad provođenjem opšte sistematske preventivne proljećne  deratizacije, objekata i površina  čiji se  troškovi provođenja  mjera finansiraju iz budžeta Grada Banja Luka, a ista nije imala primjedbi na izvršenu uslugu.  Shodno zaključenom Ugovoru garantni rok za izvršenu deratizaciju je šest mjeseci i Grad će po potrebi od preduzeća 'Eko Bel' d.o.o. tražiti dodatne tretmane preventivne deratizacije", kažu iz Gradske uprave.

Dodaju da je u cilju smanjenja broja glodara bitno da i svi drugi pravni subjekti, zajednice etažnih vlasnika upisane u registar gradskog organa uprave nadležnog za stambene poslove, koje upravljaju i održavaju iste, vlasnici porodičnih  kuća i privrednih  objekata, takođe izvrše preventivnu deratizaciju.