Uručene nagrade za nagradnu igru „Sa Fabijom bez fobije“

PR

Dana 18.02.2020. godine u direkciji ASA Osiguranja uručeni su ključevi novog vozila Škoda Fabija za klijenticu osiguranja Milku Marjanović iz Kreševa.

28. februar 2020, 1:52

 

Milka je kao i ostalih skoro 8000 klijenata zaključila policu osiguranja od autonezgode (AN) i na taj način učestvovala u nagradnoj igri „Sa Fabijom bez fobije od nezgode“ koju je organizovalo ASA Osiguranje.

 

 

Glavni cilj nagradne igre je bio motivisati klijente da prilikom zaključenja obaveznog autoosiguranja od autoodgovornosti zaključe dodatnu, dobrovoljnu policu osiguranja te na taj način svoju bezbrižnost prilikom svakodnevnog korištenja vozila učine potpunom.

 

Zašto? Zato jer pomenuto osiguranje od autoodgovornosti podrazumijeva naknadu štete trećim licima bilo da se radi o oštećenju na vozilu i/ili povrede ili smrti treće osobe. Ovim osiguranjem ne osiguravamo ni sebe ni naše saputnike u vozilu a upravo polica AN osiguranja to omogučava. AN pokriva rizik od smrti i trajnog invaliditeta vozača i putnika kao posljedica nesretnog slučaja i to po cijeni od 12KM godišnje.

 

Pored glavne nagrade, uručene su i utješne nagrade tako da je LED TV dobila sretna dobitnica Dženita Poturak u Goražde a dva mountain bike-a su uručena klijentima iz Sarajeva, Mehmedaliji Tribiću odnosno Enveru Ajanoviću.