<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Učiteljica otkriva šta je od nje traženo da bi zadržala radno mjesto u banjalučkoj osnovnoj školi, imenovani akteri negiraju: “Na to mjesto je primljen tehnološki višak…”

ZAPOŠLJAVANJE

Direktor me je posavjetovao da se što prije učlanim u stranku „Ujedinjena Srpska“, ako želim da mi se na bilo koji način pomogne da ostanem da radim u toj školi.

08. decembar 2020, 6:50

 

Učiteljica Nada Vasiljević, koja od 2018. godine radi u najvećoj banjalučkoj osnovnoj školi „Branko Radičević“, odlučila je iznijeti u javnost detaljnu priču o tome kako se u ovoj školi dolazi do stalnog posla isključivo uz pomoć stranačke knjižice. Tvrdi da se isto tražilo od nje, te da joj je obećan posao ako postane članica Ujedinjene Srpske.

Obzirom da se imenom i prezimenom pominju mnogi akteri – od direktora škole i sekretarice, pa do članova pomenute stranke - iste smo kontaktirali da saznamo i njihovu stranu priče, a izjave koje su nam dali slijede nakon pisma koje smo dobili od učiteljice Vasiljević, koje prenosimo u cjelosti i bez uredničke intervencije:

“U OŠ „Branko Radičević“ u Banjoj Luci zaposlena sam od 01.9.2018. godine. Regularnim konkursom došla sam na mjesto učiteljice koja je uzela godinu neplaćenog iz privatnih razloga. Od 01.09.2018. u tom razredu i odjeljenju radim bez prekida, ni jedan dan nisam izostala sa posla. Dana 18.06.2020. godine, otišla sam na razgovor kod trenutnog direktora pomenute škole, gospodina Siniše Rendića. Razlog odlaska na razgovor je bio povodom mog daljeg ostanka na poslu. Pitala sam direktora koje su moje mogućnosti i obaveze da ostanem na tom radnom mjestu, ako se desi da učiteljica koju mijenjam da otkaz. Da li ostvarujem pravo na to radno mjesto, za koje će biti raspisan konkurs na neodređeno, jer će ono postati upražnjeno. Smatrala sam da imam određena prava i da zaslužujem priliku da konkurišem na to radno mjesto, jer 2018. godine nije se znalo da će isto biti upražnjeno. Direktor me je posavjetovao da se što prije učlanim u stranku „Ujedinjena Srpska“, ako želim da mi se na bilo koji način pomogne, da ostanem da radim u toj školi. Rekao je da je on tu samo „postavljen“ i da radi sve što mu nalogodavci kažu (trenutna ministrica prosvjete i kulture Natalija Trivić i njena savjetnica Enea Hotić).

Poslušala sam savjet direktora i otišla sam narednih dana da se učlanim u pomenutu stranku. Odmah krajem mjeseca juna 2020. godine, novi članovi Ujedinjene Srpske, među kojima sam i ja, pozvani smo u prostorije stranke na razgovor kod predsjednice Odbora za obrazovanje i trenutne savjetnice ministrice prosvjete i kulture Enee Hotić. Na razgovoru smo se predstavili, predsjednica Obrazovanja Ujedinjene Srpske rekla je da razumije naše probleme i da će naći način da nam pomogne da riješimo svoje statuse, ali da se i mi moramo potruditi u prikupljanju „sigurnih“ glasova jer nam u susret idu lokalni izbori, kao prilika da svi ostvarimo „lične interese“. Rečeno nam je da se moramo potruditi jer ćemo na osnovu prikupljenih glasova biti „rangirani“, a od strane ministrice prosvjete i kulture i „nagrađeni“. Dobijeni zadatak sam, na moju veliku žalost, ozbiljno shvatila i odmah krenula da prikupljam glasove za pomenutu stranku. Odazivala sam se na sve aktivnosti koje je stranka organizovala i bila sam izabrana da vodim „Radionice za roditelje“ u cilju sve bogatije kampanje i promovisanja „obrazovanja“, što možete vidjeti na stranicama stranke (slike).

Polovinom mjeseca avgusta 2020. godine, počeli su da izlaze konkursi za upražnjena mjesta u školi na neodređeno vrijeme u razrednoj i predmetnoj nastavi. Pri tome, moram da naglasim da su konkursi dominirali u razrednoj nastavi, što se može provjeriti na stranicama CISO i u dnevnom listu „Glas Srpske“. Sav nastavni kadar je primljen isključivo iz Ujedinjene Srpske, jer je škola „pripala“ toj stranci. Svakodnevno sam bila u kontaktu sa Eneom Hotić, redovno sam je informisala o broju skupljenih „sigurnih“ glasova. Ona je bila zadovoljna mojim radom i trudom, zajedno sa ministricom prosvjete i kulture. Enea Hotić je rekla da će se potruditi da mi riješi status u školi. Kako je vrijeme prolazilo i kako se saznalo da učiteljica koju ja mijenjam od 2018. godine ne planira da se vraća na posao i da će dati otkaz, ta ista savjetnica mi je rekla da će biti teško da mi „osigura“ to mjesto jer sam previše mlada i da mi „nedostaje“ staža kako bi potpisala Ugovor na neodređeno vrijeme. Početkom mjeseca oktobra, dobili smo obavještenje od savjetnice ministra da treba da se odazovemo sastanku sa Natalijom Trivić, da se svi međusobno upoznamo i da dogovorimo „buduće“ aktivnosti, sastanak je bio organizovan u hotelu Courtyard by Marriott. Natalija Trivić je rekla da razumije  naše probleme i da je svjesna da nam je svima potreban posao, a posebno da riješimo svoje „statuse“. Međutim, da bismo to postigli morali bismo se angažovati oko prikupljanja „sigurnih“ glasova. Tom prilikom je istakla da je minimalan broj „sigurnih“ glasova koji trebamo da prikupimo 50, s tim da treba da se potrudimo da ih bude i više, oko 70 ili 80, ako se desi da se neko od „sigurnih“ 50 glasova predomisli. Natalija Trivić je rekla da je ovo idealna prilika da riješimo svoj „konačni status“.

Krajem oktobra 2020. godine, pozvana sam na razgovor kod direktora, koji mi je saopštio da ima za mene dobru i lošu vijest. Loša vijest je da sam dobila otkaz, jer se navodno pojavio tehnološki višak u drugoj školi. Navodno je jedna učiteljica iz Ukrine ostala bez posla, i to baš na polovini prvog polugodišta. Dobra vijest je ta da me je on „spasio“ tako što će me ostaviti da radim, samo u drugom razredu i odjeljenju. Kontaktirala sam savjetnicu ministrice da je zamolim da me ostavi u odjeljenju V3 jer tu radim od 2018. Ona je rekla da to tako mora biti, da je ta učiteljica „naša“ stranačka učiteljica i da oni moraju da je prime. Takođe, rekla je da ja tražim od nje da ide protiv Zakona, na šta sam joj rekla da imam i ja svoja prava po Zakonu i da ću kontaktirati pravnu službu da me što detaljnije upozna sa pravima. Ona je rekla ako to učinim, onda neka mi advokat nađe posao, a ne ona. Poslala sam obavještenje roditeljima da neću biti više učiteljica V3, jer će me zamijeniti učiteljica Biljana Dević, koja je „tehnološki višak“ iz Ukrine. Roditelji V3 su se sami organizovali i tražili sastanak kod direktora, jer ih je zanimalo kako to da iznenada, na polovini polugodišta, đaci dobijaju novu učiteljicu. Ubrzo nakon tog sastanka, sa kojim nisam imala apsolutno nikakve veze, dobila sam poziv od savjetnice ministra, na koji se nisam javila, jer sam bila na nastavi u školi. Kada sam se javila, nakon završenog časa, rečeno mi je da više nikada ne smijem da dozvolim da se ne javim na poziv savjetnice. Takođe, rečeno mi je da „smirim“ roditelje, jer ću inače  izgubiti „podršku“ od Ministarstva prosvjete i kulture, te da imam na umu da oni mogu da kontaktiraju sve obrazovne ustanove da me više niko ne zaposli.

Mnogo ružnih riječi u tom periodu dobila sam i od sekretarice škole Milice Milovac, koja je bila iznenađena mojim „bahaćenjem“, kako se ja kao jedna obična učiteljica usuđujem da „diram“ jednu ministricu prosvjete i kulture. Takođe, rekla je da je mnogo nerviram i  da će da me povuče za moju „kosuraču“, čime je učinila psihičko i moguće fizičko nasilje, a škola kao jedna obrazovna ustanova, treba svim silama se bori protiv bilo koje vrste nasilja. Takođe, kolege koje su zaposlene u školi zaustavljali su me i prenosili mi kakve sve „ružne“ riječi sekretarica upotrebljava za mene. Smatram da to ne treba da radi, jer sam uvijek imala pedagoški pristup prema njoj. Njen posao je isključivo vezan za administrativne poslove u školi, a nikako za omalovažavanje i vrijeđanje zaposlenih lica.

Ja trenutno radim u V3, a imam Ugovor na određeno  vrijeme u I9. Učiteljica Biljana Dević je potpisala Ugovor na neodređeno vrijeme u V3, a radi u I9. Koji član u Zakonu za osnovno vaspitanje i obrazovanje ovo odobrava? Zar ovo nije krivično djelo?

Nisam ni jednom imala prekid radnog odnosa od kada sam zaposlena (2018.godine). Međutim, nedavno, na osnovu Odluke (broj 1407/20 od 12.11.2020. godine) koja je donesena kao rezultat Prigovora koji sam uložila 31.10.2020., uvidjela sam da ja u ovoj školi navodno imam „prekid“ rada u trajanju od 15 dana, u septembru 2019. godine. Da sam radila kontinuirano potvrđuju odjeljenske knjige i datumi upisa ocjena u tadašnjem  IV3, a svjedoci su mi svi đaci i roditelji, kao i nastavni kadar koji je zaposlen u školi, posebno učitelji u razrednoj nastavi sa kojima sam u svakodnevnoj komunikaciji na poslu.

Kao neko ko potiče iz višečlane porodice, neko ko je prvi u svojoj generaciji diplomirao sa ocjenom 10 (prosječna ocjena u toku studija 9,48), neko ko je najmlađi master razredne nastave u RS, koji je magistrirao sa ocjenom 10 (prosječna ocjena u toku studija 9.90), smatram da ova škola treba da se bori i da bude ponosna što ima takvog prosvjetnog radnika. Smatram da zaslužujem makar priliku da konkurišem za prijem u stalni radni odnos i to na mjesto na kojem radim od 2018. godine. Žalosna je činjenica da se ispostavlja da je na kraju  razlog zbog čega mi je Ugovor na nedoređeno vrijeme uskraćen, taj što nisam podobna „stranačka učiteljica“. Svoja prava ću potražiti pravnim putem, jer je očigledno da je u mnogome učinjena teška povreda Zakona”.

Komentar na sve izneseno prvo smo zatražili od direktora škole Siniše Rendića. On je u izjavi za BUKU demantovao navode učiteljice, tvrdeći da nije tražio da se učlani u stranku Ujedinjena Srpska, uz to navodeći i da ne postoji nikakav način da se bilo kome garantuje neki posao. Za sve postoji, kaže, zakonska procedura.

“Postoji zakonska procedura prijave radnika u radni odnos. Gospođica koja se vama obratila primljena je na određeno vrijeme, a za radno mjesto na koje je primljena je raspisan konkurs, jer je učiteljica koja je prethodno radila dobila posao u Njemačkoj i sporazumno raskinula Ugovor o radu. Na to mjesto je primljen tehnološki višak, jer smo mi dužni po zakonu da prvo kontaktiramo Aktiv direktora, ako ima neko ko je tehnološki višak, da bude zaposlen. To je zakonska procedura. Ne mogu u istom položaju biti oni koji imaju 17 godina radnog staža i oni koji imaju godinu i 10 mjeseci radnog staža, A nadalje učiteljica Vasiljević i dalje radi u ovoj školi”, istakao je Rendić, a na naše pitanje da li se radi o učiteljici Biljani Dević, dobili smo potvrdan odgovor: “Ta učiteljica je kao tehnološki višak došla iz Ukrine, postoji zakonska procedura koju sam već pomenuo kod prijema radnika u radni odnos. I na kraju zašto Vasiljević nije poslala inspekciju ako smatra da je nešto protivzakonito. Postoje nadležni organi kojima je posao da to utvrde”.

Kontaktirali smo i sekretaricu škole Milicu Milovac, koja je rekla da na iznesene tvrdnje na njen račun nema komentar. 

Enea Hotić, savjetnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke RS, rekla je da je našim pitanjima nismo zatekli, jer zna da se nešto dešava, ali ne i šta: "Znam o čemu se radi, ali nemam nikakav komentar, iskreno rečeno. Ministarstvo prosvjete i kulture gdje ja radim se uopšte ne petlja u rad škole, uz to Nada Vasiljević je član Ujedinjene Srpske, tako da ja uopšte ne znam o čemu se zapravo tu radi, niti bi sada o tome sa vama razgovarala telefonom. U svemu ovome jedan podatak je vrlo bitan, a to je da Vasiljević i dalje radi u školi i da se nalazi u Odboru za obrazovanje Ujedinjene Srpske. To je ono što ja znam, a ni slučajno joj nisam rekla to što tvrdi”.

Uz učiteljicu Nadu Vasiljević sve ovo vrijeme bili su učenici i roditelji. I jedni i drugi su bili jedinstveni, a roditelji su se čak i samoinicijativno organizovali, bez njenog znanja, i održali sastanak sa direktorom škole.

Potvrdila nam je to majka jednog od učenika, Milica Malešević. Kako je istakla, kao roditelj čije je dijete septembra 2018. godine iznenada promijenilo učiteljicu, nije bila optimistična, ali se ubrzo pokazalo da griješi, jer su svi roditelji svjedočili jednom savremenom i kreativnom pedagoškom pristupu u radu, kako sa djecom, tako i sa roditeljima. Nova učiteljica je, kako kaže, u više navrata održavala radionice u školi i za roditelje, uvijek se držala profesionalne distance, pa iako je izuzetno mlada osoba, vrlo brzo je uspjela da nametne autoritet koji ovaj poziv zaslužuje, a zavidno znanje i umijeće je pokazala i tokom online nastave.

“Nakon dvije pune godine i nekoliko mjeseci uspješne saradnje, dobili smo informaciju da, u sred polugodišta, kako smo kasnije saznali i prije isteka roka definisanog poslednjim Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme učiteljice Nade Vasiljević, dolazi nova učiteljica, koja je, u sred polugodišta, proglašena tehnološkim viškom u Ukrini. Naravno da smo bili šokirani ovom viješću, kao i naša djeca, koja su, samoinicijativno, unutar njihovih grupa putem mobilnih telefona, počeli da organizuju akciju podrške svojoj učiteljici. Kao roditelji, iskreno smo bili dirnuti tim njihovim činom i jedino što nam je preostalo bilo je da im pomognemo u toj borbi da zaštite svoja prava na kvalitetno obrazovanje, kao i da za isto iskažu spremnost da javno izraze slobodu misli i savjesti, garantovane Konvencijom UN-a o pravima djeteta (Član 14). Zatražili smo hitan sastanak sa direktorom, koji je održan u kratkom roku, ali bez nekih konkretnih rezultata, jer smo jednostavno tada uvidjeli da je direktor, nažalost, samo jedan od poslušnika nadležnog Ministarstva prosvjete i kulture, te da bez njihovih instrukcija, apsolutno ništa neće poduzeti”, priča Milica Malešević za BUKU, navodeći da su učiteljicu prvi put pozvali na razgovor, nakon održanog sastanka sa direktorom i saznanja da na toj instanci neće postići ništa. S obzirom da su se namjeravali obratiti i Ministarstvu prosvjete i kulture, za to su htjeli dobiti i pristanak učiteljice. 

“Na tom sastanku, ponovo održanom u dvorištu škole, uz propisane epidemiološke mjere, bili smo neprijatno iznenađeni informacijama koje smo tom prilikom dobili od učiteljice, a koje su vezane za određenu vrstu „političke ucjene“, kako bi konačno bila u prilici da riješi svoj radno – pravni status na neko duže vrijeme. Brzo smo svi uvidjeli da se tu radilo o političkim manipulacijama nad jednom mladom osobom, koja je, na sreću, veoma brzo naučila lekciju i shvatila u šta je bila nevoljno „uvučena“. Njena spremnost da to sve danas iznese u javnost, i pored činjenice da je došlo do tog izvjesnog produžetka radnog odnosa, me posebno raduje. Imenovanje svih aktera koji su učestvovali u ovom sramnom procesu je jedini ispravan način da bi se neke stvari u ovoj državi počele mijenjati, ali svakako i potezanje određene odgovornosti mnogih koji su doprinijeli katastrofalnom stanju u obrazovanju", zaključila je na kraju razgovora za Buku Milica Malešević o slučaju učiteljice Nade Vasiljević, koji će, kako izgleda, na kraju imati i sudski epilog.