Tanja Stupar Trifunović: Društvo u kojem živimo sve više je nalik kakvoj grotesknoj areni u kojoj pobjeđuju oni koji su kadri smisliti više laži i smicalica

BUKA INTERVJU

Užurbanost je privid. Imamo vremena samo nećemo da ga imamo jer je velikoj većini ljudi postalo nepodnošljivo da ostanu nasamo sa sobom. Svi se ponašaju kao da su na traci za trčanje. I jesu. Trčimo u mjestu.

23. mart 2019, 10:02

undefined