<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Švedska princeza Victoria i princ Daniel zasadili drvo u Sarajevu: Označili početak razvoja Okolišne strategije Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Sađenjem drveta označen je početak razvijanja Okolišne strategije Bosne i Hercegovine.

06. novembar 2019, 5:10


Danas su princeza Victoria prestolonasljednica i princ Daniel od Švedske zajedno sa Mirkom Šarovićem, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Editom Đapo, ministricom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Srebrenkom Golić, ministricom za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Siniša Milić, načelnik Brčko distrikta, sudjelovali u sađenju drveta u parku Koševo kako bi obilježili početak izrade Okolišne strategije za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2030+.

Ova inicijativa, koja je zajednički projekat Ambasade Švedske i Štokholmskog instituta za okoliš, okupit će sve nadležne učesnike i učesnice na nivou Bosne i Hercegovine u zajedničkom nastojanju da razviju okolišnu strategiju za Bosnu i Hercegovinu. To daje kontinuitet plodnoj suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, Republike Srpske, Ministarstvom okoliša i turizma, FBiH i Vladom Brčko distrikta. Projekat je razvijen uz tehničku podršku Štokholmskog instituta za okoliš (SEI) i Švedske u bliskim konsultacijama sa navedenim i drugim relevantnim ministarstvima i institucijama, organizacijama civilnog društva i članovima akademske zajednice, kao i sa Uredom EU u BiH.

Ovaj zajednički trud i strategija će usmjeravati okolišnu politiku tijekom sljedećeg desetljeća s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja utjecaja klime te povećanja otpornosti na klimatske promjene. Pomoći će BiH da se harmoniziraju propisi sa propisima EU i međunarodnim okolišnim sporazumima te da se osiguraju održivije javne usluge u oblastima kao što su upravljanje vodama i otpadom. Na ovaj način jačaju se nastojanja BiH da ostvari globalne ciljeve održivog razvoja (SDG) iz Agende 2030.

 

 

Pored toga, ovaj projekat ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija, institucija, mreža i drugih relevantnih aktera u BiH u vezi sa kreiranjem, provedbom i nadzorom mjera okolišne politike, te jačanje ekološke svijesti među građanima. Također će podržati vlasti BiH u osmišljavanju i učinkovitijem provođenju politike i zakonodavstva u skladu sa okolišnim zakonima EU, kako bi se omogućio jednostavniji monitoring i izvještavanje o napretku relevantnih institucija, te unaprijedile relevantne investicije u održivu energiju i okoliš u BiH.

„Za Švedsku poboljšanje okoliša nalazi se veoma visoko na dnevnom redu i jedan je od najvažnijih prioriteta na globalnoj i lokalnoj razini. Stoga sam sretna što možemo podržati Bosnu i Hercegovinu u razvijanju Okolišne strategije i izradi Akcijskog plana, i to koristeći švedska znanja i stručnost. Sektor zaštite okoliša predstavlja 1/3 svih zakona EU. Uspostavljanje okolišne politike vrlo je važno za ovu državu kako bi napredovala u pravcu približavanja standardima EU. “- rekla je ambasadorica Johanna Strömquist.

„SEI je počašćen i raduje se što podržava razvoj okolišne politike Bosne i Hercegovine. To je osnova  rada Štokholmskog instituta za okoliš, da pruža podršku izradi strategija koje su zasnovane na nauci, a koje vode do održivih rezultata. Nadamo se da će okolišna strategija i akcijski plan pomoći u prioritiziranju aktivnosti i mjera čime će se zaštititi okoliš u BiH. To će u konačnici poboljšati dobrobit građana BiH. ", izjavio je izvršni direktor SEI-a Måns Nilson.

Štokholmski okolišni institut (SEI) je neovisni međunarodni istraživački institut koji se već više od 25 godina bavi pitanjima okoliša i razvoja na lokalnoj, državnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Ima veliko iskustvo u pružanju podrške javnim akterima, od opštinskog do međunarodnog nivoa u pogledu razvijanja i provedbe okolišnih strategija i politika održivog razvoja.