SPREMA SE POLICIJSKA DRŽAVA, STIŽE NOVI ZAKON Ako fotografišeš policajca ideš u zatvor, ako ne poslušaš naređenje šalju te na sud

Vlast u Republici Srpskoj definitivno pravi policijsku državu! To potvrđuje namjera da se svako ko fotografiše ili snima policajca bude kažnjen sa 500 do 1.500 KM ili "odleži" 60 dana u zatvoru.

Milovan Matić / 03. April 2019

Foto: Elvir Padalović

Ovo se predviđa novim Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru koji je predložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS. 

 

Naime, MUP traži da se kazni svako ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, i to kaznom od 500 do 1.500 KM ili zatvorom do 60 dana. Na isti način će se kažnjavati i oni koji neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometaju službenike dok vrše svoje dužnosti.

 

Što bi u prevodu značilo, ako ste novinar ili bilo koji drugi slobodni građanin RS i odlučite da fotografišete policajca koji tuče okupljene na nekom protestu - plaćate od 500 do 1.500 KM ili idete u zatvor.

 

Pored toga, izmjenama Zakona o javnom redu i miru predviđa se da lice kojem je izdato usmeno naređenje od strane policajca, a koje ne prestane sa ometanjem, bude po hitnom postupku sprovedeno u sud.


Ovim potezom, tvrde stručnjaci i novinari, Republika Srpska polako klizi ka diktaturi, dok sve više raste pritisak na građane.

 

Novinar Vladimir Šušak kaže da su ove izmjene Zakona veoma restriktivne i da nose novu dozu pritiska, kako na novinare, tako i na sve građane.

 

"Ukoliko se novinari ne izuzmu od ovog zakona, mislim da ćemo doći u situaciju da će bilo koje službeno lice moći reći da su novinari učinili taj prekršaj i da mogu da budu zatvoreni na 60 dana. Generalno je taj zakon skandalozan, jer dodatno ograničava osnovne slobode građana RS. Ovim su ugroženi svi oni koji žele da budu slobodni", kaže Šušak.

 

On tvrdi da je sve to povezano sa prošlogodišnjim okupljanjima građana u Banjaluci.

 

"Ovo je sad prevencija za buduća okupljanja. A postoje naznake i novih zakona koji su isto tako restriktivni, a u vezi su sa javnim okupljanjima i sa osnovnim slobodama građana. Na ovaj način mi sve više klizimo prema diktaturi", kaže Šušak.
 

Advokat Dario Sandić objašnjava da se ovdje mora postaviti osnovno pitanje - šta je to ovlašteno fotografisanje ili snimanje? 

"Da li će se moći dobiti odobrenje za snimanje službenika? Da li ovo znači da iz šalter sale u opštini ili CIPS-u moraju da se uklone kamere ili da li gradske vlasti i MUP imaju pravo, i po kom osnovu, da postavljaju kamere u sobi 16 ili sali CIPS-a jer ovdje snimaju službenika? O građanima da i ne govorimo, jer su odavno u drugom planu što se tiče vlasti. Ovo pitanje nije regulisano, tako da građani ne znaju šta je ovlašteno, a šta neovlašteno snimanje ili fotografisanje", kaže Sandić za BUKU.


On napominje da u Krivičnom zakoniku Republike Srpske postoji krivično djelo Neovlašćeno fotografisanje, pod članom 156 koje glasi: 

     (1) Ko neovlašćeno sačini fotografski, filmski ili drugi snimak nekog lica ili njegovih prostorija bez njegove saglasnosti, povređujući time posebno njegovu privatnost, ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na neki drugi način omogući da se s njim upozna kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
     (2) Ako djelo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

"Ovim članom je već inkriminisano neovlašćeno fotografisanje i snimanje, ali svih lica, pa samim tim i službenih lica", kaže on.

Međutim, kako tvrdi Sandić, ovdje je očito namjera da se onemogući fotografisanje i snimanje pripadnika MUP-a prilikom obavljanja njihovih službenih dužnosti. 

"Naime, u proteklih godinu dana bilo je nekoliko intervencija pripadnika MUP-a koji su izašli u javnost samo zahvaljujući fotografisanju ili snimanju koje su vršili građani ili novinari koji su bili na licu mjesta. Ništa od slučajeva kao što je šutiranje građana na Trgu Krajine, sjedenje na leđima građaninu iza Boske ili frontalni napad specijale na baku sa unukom ispred Boske, ne bi bilo vidljivo i dostupno široj javnosti da ove snimke nisu obavili građani svojim telefonima. Takođe, u eventualnim postupcima protiv pripadnika MUP-a koji su ovakvim postupanjem MOŽDA prekoračili svoja ovlašćenja, ne bi bilo moguće dokazati ničim osim navedenim snimcima", objašnjava naš sagovornik.


Takođe, postoje kamere koje 24 časa snimaju Trg Krajine na kome se nalaze pripadnici MUP-a. Pitanje je da li je i ovo snimanje neovlašćeno?

"Na kraju, pitanje je šta donosilac zakona i njegov predlagač MUP, želi da sakrije od očiju javnosti? Imajući u vidu da se nalazimo u 2019 godini, u eri digitalizacije, globalizacije i lakog pristupa informacijama, jasno je da se ovakvim postupanjem želi ograničiti pravo građanina na iskazivanje mišljenja i suda, koje je nekad najjednostavnije, najistinitije i najiskrenije iskazati fotografijom ili snimkom mobilnog telefona", navodi Sandić. 

On takođe postavlja pitanje koliko će ovo uticati na novinarsku profesiju, obzirom da je jedno od osnovnih oruđa za njihov rad, pored mikrofona i diktafona, upravo kamera. 

Sandić navodi da, ukoliko je zakonodavac imao namjeru da stvarno zaštiti službena lica u obavljanju njihovih dužnosti, onda je prvenstveno trebao da ista obuči da se ponašaju u skladu sa zakonom, te poslije toga da odredi šta tačno znači neovlašćeno snimanje i fotografisanje, obzirom da i sada postojeća formulacija dozvoljava veliki stepen samovolje i zloupotrebe Člana 24 Zakona o javnom redu i miru od strane službenih lica. 

"Sve u svemu, radi se o ograničavanju osnovnih prava i sloboda građana, kao i profesionalnih prava novinara i stvara se novo oruđe za manipulaciju i zloupotrebu prava od strane sluižbenih lica, čitaj pripadnika MUP-a", rekao je Sandić. 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.