SOFIA KAFE U FEBRUARU Nikola Bogićević: U potrazi za normama u liberalnoj demokratiji danas

FILOZOFIJA

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia otvara ljetnu sezonu Sofia kafea 2022. godine sa predavanjem Nikole Bogićevića, koji će nam izložiti temu: U potrazi za normama u liberalnoj demokratiji danas.

11. februar 2022, 2:16

 

Domaćin filozofskog kafea je picerija Verdi u Banjoj Luci, preko puta Gimnazije, a vrijeme održavanja predavanja je 25.02.2022. godine u 19 časova, petak.

Predavač: Nikola Bogićević

Tema: U potrazi za normama u liberalnoj demokratiji danas

Mjesto: Picerija Verdi, Branka Majstorovića 21, Banja Luka (preko puta Gimnazije)

Vrijeme: 25.02.2022. sa početkom u 19 časova

O predavanju

Još od Sofoklove Antigone, preko liberalnih nacionalnih ustava, međunarodnog pravog poretka, pa sve do Deklaracije UN-a o pravima čovjeka, civilizacije i društva su nastojale  da kroz zakone opravdaju potrebu "ispravnog" političkog postupanja. Sukob između zakona na papiru, opšte volje građana, te moralnog zakona u nama samima, vječna je tema i upravo je on u središtu  savremene krize demokratskih institucija. Da bismo spasili etičku tradiciju liberalnog građanstva i da ne bismo skrenuli u totalitarne ili relativističke (u vulgarnom smislu) normativne političke režime, moramo pokušati, na tragu Klaudija Magrisa, da definišemo šta je minimalni moralni "quantum", te da dekonstruišemo pomenute alternativne tendencije. Da li je moguć subjekt nove univerzalnosti i da li ga uopšte možemo zvati subjektom? Da li demokratski deficit generiše nove političke mogućnosti i nove nosioce suverenosti? Jesu li kontradikcije liberalnog društva formalne prirode i da  li mogu postojati u stvarnosti kao takve?

O predavaču

Rođen 1994. u Banjoj Luci. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Prnjavoru. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci studijski program Filozofija. Predsjednik je Građanskog demokratskog centra “Res Publica” u Prnjavoru. Profesionalno se bavi narativnim digitalnim marketingom. Privatno se bavi istraživanjima u domenima političke teorije, filozofske antropologije, konstruktivističke teorije i sociologije životne sredine.