<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Sa tržišta BiH povučene drvene bojice i lutka "Frozen"

HROM

OPREZ

15. septembar 2021, 5:13

Sa tržišta BiH povučene su drvene bojice kineskog proizvođača, jer sadrže veću količinu hroma od dozvoljene, te plastična lutka "Frozen", jer predstavlja hemijski rizik, a potrošačima koji su kupili ove proizvode preporučuje se da ih prestanu koristiti i vrate uvozniku.

Kod drvenih bojica porijeklom iz Kine (COLOR PENCIL 24 colours KEYROAD), čiji je bar kod 954884546854, migracija hroma iz materijala ostruganog sa površine bojica je veća od dozvoljene, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Iz Agencije navode da dijete može staviti bojicu u usta i cuclati je, pa se tako izlaže djelovanju hroma koji može uzrokovati rak, senzibilizaciju, a može izazvati alergijske reakcije.

Plastična lutka "Frozen" (N28-22), takođe iz Kine, sa bar kodom 3870379033506, predstavlja hemijski rizik jer sadrži di - (2-etilheksil) ftalat u količini od 12,47 odsto, što nije u skladu sa odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.

Uvoznici oba proizvoda preduzeli su mjere povlačenja sa tržišta i njihovo uništavanje.