Poruka ratnog veterana Velikoj Britaniji: Nemojte napustiti Evropu za koju sam se borio i za koju su moji saborci poginuli

‘Pobjeda demokratija dala je Evropi 70 godina mira i bezbjednosti u veoma nestabilnom svijetu,’ piše 96-godišnji vazduhoplovac Franklin Medhurst.

The Guardian / 16. Juni 2016

 Dobro je biti star. Za svog života vidio sam kako se svjetska populacija trostruko povećala; stabilna klima sa četiri godišnja doba postala je krajnje nestabilna, sa sušama, šumskim požarima i poplavama; zagađivanje Planete, zemlje, vode i vazduha od strane čovjeka dostiglo je nivo kada je sav živi svijet ugrožen; a nasilje je postalo stalna, kontinuirana tragedia u svijetu izrazite nesigurnosti.

Jedina stabilna zajednica u ovom sveopštem haosu je Evropska unija, koja je nastala iz ruševina kontinenta za koji smo se ja i milioni drugih borili tokom šest godina rata. Pišem ovo kao bivši vazduhoplovac koji ima preko 2000 sati leta protiv tri despotske neprijateljske države. Pobjeda demokratija donijela je Evropi 70 godina mira i bezbjednosti u veoma nestabilnom svijetu. Oni koji su za izlazak iz EU zalažu se i za napuštanje ovog stabilnog napretka, citiraju vrijednosti koje su lažne ili su nebitne, a nemaju nikakav plan šta će uraditi nakon napuštanja broda.

Ako naša nacija nasjedne na ovu obmanu, onda samo mogu zaključiti da su životi mojih saboraca Iraca, Škotlanđana, Velšana i Engleza – uzalud izgubljeni. Oni će zveckati svojim kostima, gdje god da su poginuli, zbog odbacivanja uvjerenja za koja su se borili.

Britanija u Evropi znači brži napredak prema višim vrijednostima i boljem svijetu; Britanija van Evrope znači povratak u rani 20. vijek i haos koji je vladao kada su države ratovale jedna protiv druge.

Ja imam 96 godina. Pamtim koliko put smo prešli.  Znam šta rizikujemo da izgubimo.

Franklin Medhurst, DFC (RAF 1939-46)

Carlton, County Durham

Prevod: Milica Plavšić


Buka preporuka

Vijesti

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.