Porodično nasilje u izolaciji: Kad te zidovi vlastitog doma plaše!

Nasilje nad ženama možete prijaviti na SOS telefona za žene žrtve nasilja 1264

Maja Isović Dobrijević / 24. Novembar 2020

 

Fondacija Udružene žene iz Banjaluke dvadesetu godinu za redom obilježava globalnu kampanju „16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Ova kampanja počinje sutra, 25. oktobra, na Mežunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra, na Međunarodni dna ljudskih prava.

„Ove godine u fokus stavljamo položaj žena sa iskustvom nasilja za vrijeme pandemije koja je izazvana koronavirusom i ističemo značaj održavanja servisa podrške i pomoći dostupnih za žrtve nasilja“, kažu iz Fondacije Udružene žene Banjaluka.

Dodaju da su žene koje su žrtve porodičnog i partnerskog nasilja u povećanom riziku od nasilja, jer mjere nalažu izolaciju u porodičnim domovima koje za žrtve nisu uvijek sigurno mjesto i izolacija sa nasilnikom može uticati na smanjivanje mogućnosti za traženjem podrške.

„U tom smislu ove godine bilježimo povećano obraćanje žena žrtava nasilja Fondaciji Udružene žene za 20 odsto u odnosu na 2019. godinu i veći obim problema sa kojima su se susrele, dodatnu materijalnu krizu koja doprinosi nemogućnosti izlaska iz nasilne zajednice i smanjenu dostupnost pomoći i podrške u lokalnoj zajednici”, rekla je danas u Banjaluci Amela Bašić Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u ovom gradu.

Sigurna kuća je od početka rada 2007.  godine pružila pomoć za više od 750 žena i djece žrtava nasilja.

 

„Ove godine Sigurna kuća pružila je utočište za 40 osoba, od toga 16 žena i 24 djece koji su u kući boravili od par dana, pa do šest mjeseci, koliko je i zakonom propisano“, navela je Amela.  

Prema izvještaju Fondacije Udružene žene koji je danas predstavljen javnosti ove godine zabilježen je i veći broj poziva prema SOS telefonu. Od početka 2020. godine do danas 1078 žena pozvalo je SOS telefon, a najčešće su se javljale žene od 35 do 50 godina.

Prema njihovim podacima, žene koje su prijavile nasilje, najčešće su srednje stručne spreme i nezaposlene, a trpile su kombinovano nasilje koje je trajalo od jedne do pet godina.

Besplatno pravno savjetovalište i pravnu pomoć dobilo je preko 200 žena, a materijalnu podržku 421 žena u vidu novčanih davanja i humanitarnih paketa koji su obezbijeđeni od humanitarnih donatora.

Bosiljka Bošnjak, pomoćnica ministrice za porodicu, omladinu i sport u Vladi RS rekla je da je u RS od 1. maja ove godine na snazi novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj kojim je nasilje u porodici kvalifikovano kao krivično djelo.

“Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS u prošloj godini zabilježen je povećan broj prijava u odnosu na 2018. godinu za 14,4 odsto više. Naime, zaprimljeno je 1.178 prijava, prema kojima je nasilju izloženo 1.438 osoba. Prema evidencijama centara za socijalni rad na području RS od ukupno 1.146 zaprimljenih prijava nasilju je bilo izloženo 1.472 osobe, za 8,6 odsto više nego u 2018. godini”, ističe ona. Kako još godina nije završena nemamo kompletan izvješatj za 2020. godinu, a podaci za prvih šest mjeseci ove godine pokazuju da je stanje ove godine otprilike na prošlogodišnjem nivou.

Prema izvještaju Ministarstva porodice, omladine i sporta RS na osnovu podataka subjekata zaštite u 90 odsto slučajeva počinioci nasilja su muškarci, a žrtve su uglavnom žene.

Tokom trajanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" nastojaće širu javnost upoznati sa teškom situacijom u kojoj su se našle žene žrtve nasilja uličnim akcijama i sa dva video spota koje će emitovati na televizijama i društvenim mrežama.

SOS TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihološke podrške ženama i djeci žrtvama nasilja putem SOS telefona za žene žrtve nasilja koji smo uspostavili početkom 1997. godine. Pozivom na SOS telefon 1264, koji je aktivan 24 časa, žrtve nasilja u porodici ili drugih oblika rodno zasnovanog nasilja mogu dobiti psihološku podršku, informacije o zaštiti svojih prava i procedurama zaštite prava pred institucijama. SOS poziv je besplatan i anoniman ukoliko osoba koja traži pomoć to želi. Pozivom na SOS telefon takođe možete prijaviti nasilje ili dobiti informacije i savjet kako pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u vašem bliskom okruženju.

 

 


Buka preporuka

Ženska prava

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.