<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Ponovo uništili "Davidovo srce"

Banjaluka

Komunalna policija je danas 21. jula 2020. u 11 časova ponovo uništila “Davidovo Srce”. Davidovo srce je postavljeno prije gotovo mjesec dana na mjestu gdje je nađeno tijelo ubijenog Davida Dragičevića, 24.03.2018. godine.

21. juli 2020, 4:27

 

"Mjesec dana niko nije dirao obilježje, cvijeće zasađeno u obliku srca, ali su komunalni policajci 21.07. ponovo sve počupali, kako bi pokazali da zaštitnici ubica i njihovih saradnika ne dozvoljavaju bilo kakvo sjećanje na zločin bez presedana", objavljeno je na stranici Pravdazadavida.info.

Ozren Perduv, tužbom je osporio prvo uklanjanje Davidovog Srca. Tužbom je osporena zakonitost donesenog rješenja, zbog pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

"Akti uklanjanja stvari kraj Crkvene nisu pravni i zakoniti a suprotni su sa zakonima logike, običajima i moralnim propisima", piše na stranici.

Okružni sud u Banja Luci, sudija Šukalo Sunita uz učešće Alme Ahmetović-Ramić kao zapisničara u upravnom sporu po tužbi Perduv Ozrena iz Banja Luke, aktiviste ljudskih prava “Pravda za Davida” i predsjednika političke partije “Pokret Pravde” protiv Grada Banja Luke zastupanog po Gradonačelniku Igoru Radojičiću u predmetu komunalnog postupanja, uklanjanja predmeta i stvari sa javne površine, donio je presudu: 

Tužba se uvažava i osporeni akt poništava. Obavezuje se gradonačelnik da nadoknadi troškove nastale vođenjem ovog upravno-sudskog spora u iznosu od 950,00 KM, a koje je dužan platiti u roku od 30 dana od prijema ove pravosnažne sudske presude.

I nakon donesene presude u korist Ozrena Perduva, komunalna policija i dalje nastavlja sa uklanjanjem obilježja stradanja banjalučkog studenta Davida Dragičevića.