PONAVLJAMO: Niti jedan centimetar naših rijeka nikad više u cijevi!

ZAKON

Nakon godina sudskih procesa, protesta, peticija, sučeljavanja s bagerima i nasilnicima - na pragu smo pobjede. 

18. januar 2022, 11:24

 

Javna raspravu o Nacrtu Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH biće održana u srijedu, 19. januara, sa početkom od 11 časova u Mostaru.

U sali Gradske vijećnice Grada Mostara tog dana okupiće se udruženja koja se već više od decenije bore za očuvanje naših rijeka od pogubnih malih hidroelektrana.

"Javna rasprava će biti odlučujući trenutak da se vlastima pošalje jasna poruka: 'Niti jedan centimetar naših rijeka nikad više u cijevi'. Zakonski tekst koji će se naći na raspravi predstavlja neophodan i eksplicitan korak ka potpunoj zabrani izgradnje MHE u Federaciji BiH, saglasno duhu i slovu Zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine od 23. juna 2020. godine. Navedene zakonske izmjene zaustaviće gradnju 100 do 150 MHE i spasiti stotine kilometara posljednjih divljih i pitkih bosanskohercegovačkih rijeka", rekao je Robert Oroz, koordinator Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

Dodaje da male hidroelektrane donose korist isključivo bogatim investitorima, koji nelegalno ili nelegitimno uzurpiraju naša javna dobra, a u tome su saglasne kako lokalne zajednice, tako i naučna i stručna javnost nezavisna od investitora.

"Učešće u ovoj javnoj raspravi uzeće ljudi iz Fojnice, Kruščice kod Viteza, Bunskih kanala kod Mostara, doline Neretvice kod Konjica, Jablanice i brojnih drugih lokalnih zajednica. Upravo je njihova nepokolebljiva i istrajna borba i natjerala institucije vlasti da počnu raditi na zabrani ubijanja rijeka radi profita šačice moćnika. Ta je borba ujedinila cijelo naše društvo i nakon godina sudskih procesa, protesta, peticija, sučeljavanja s bagerima i nasilnicima - na pragu smo pobjede", ističe Oroz.

Napominje da na naši politički predstavnici sada imaju istorijsku šansu i generacijsku dužnost da usvoje zakonsko rješenje koje će voditi trajnoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana u Federaciji.  

 

"Javna rasprava je prilika da ih podsjetimo šta se od njih očekuje. Očekujemo da Vlada Federacije i oba doma Parlamenta u najkraćem mogućem roku usvoje Zakon o dopunama Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i tako beskompromisno okončaju biznis s malim hidroelektranama koji je prijetio da uništi hiljade kilometara naših veličanstvenih rijeka. Od izuzetne je važnosti da ovaj Zakon bude što prije usvojen. Svaki dan kašnjenja u usvajanju ovoga Zakona za posljedicu ima uništavanje novih  desetina metara naših vrijednih rijeka, jer investitori tako dobivaju dodatno vrijeme za potpisivanje novih koncesionih ugovora i prikupljanje dozvola", istkao je Oroz.

Podsjetimo da je Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 9. decembra 2021. godine, jednoglasno podržao predloženi Nacrt Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojivši ga u identičnoj formi kao što je u aprilu 2021. godine učinio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Nacrt zakona predviđa obustavljanje izdavanja energetskih dozvola za male hidroelektrane, osim za podnosioce zahtjeva za energetske dozvole koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju zaključene ugovore o dodjeli koncesije. Njima se daju dodatne tri godine da prikupe ostale dozvole i saglasnosti potrebne za izdavanje energetske dozvole.

U Federaciji Bosne i Hercegovine dosad je izgrađeno i pušteno u pogon 69 malih hidroelektrana, dok je na desetine u nekoj fazi prikupljanja dozvola ili izgradnje.