<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

POČELA POPULACIONA OBUKA U RS: Od profesora se očekuje da ubjeđuju učenice da se udaju i rađaju!

TRADICIJA

Promocija tradicionalne porodice u školama u RS.

27. august 2019, 12:05

 

Profesori jedne banjalučke srednje škole požalili su nam se na situaciju koja ih je zabrinula. Naime, profesori su prošle sedmice, na redovnim grupnim savjetovanjima koja se održavaju svake godine, po prvi put morali slušati prezentaciju o "Populacionoj obuci u školama u RS". Mnogi od njih ostali su neugodno iznenađeni prezentacijom, naročito zato što nisu imali pravo da o njoj prodiskutuju ili da postave pitanje.

Jednu prezentaciju potpisuje profesor Draško Marinković, a ona govori o negativnoj stopi nataliteta, a druga prezentacija je od autorke Ranke Perić Romić koja je vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka i poslanica u Narodnoj skupštini RS.U toj drugoj prezentaciji, prema riječima profesora, navodi se da je uzrok niske stope nataliteta emancipovana žena, a kao jedan od razloga zbog kojih žena treba da stupi u brak navodi se osjećaj sigurnosti. Kroz ovu prezentaciju takođe se promoviše tradicionalna patrijarhalna porodica.

Profesori su dobili i anketni list o populacionoj politici u školama, koji su popunili, ali nisu imali mogućnost da postave bilo kakvo pitanje o navedenim prezentacijama.

Profesorima nije objašnjeno zašto su morali slušati ove prezentacije, ali im je, kako nam kažu, bilo sugerisano da u okviru svog rada sa mladima promovišu stupanje u brak, zdravu porodicu, a indirektno možda čak i rađanje. Nije direktno rečeno, ali jedan profesor nam kaže da je ovu prezentaciju shvatio kao obavezu prosvjetnih radnika da ubjeđuju učenice da se udaju i rađaju. To je, kaže, lični utisak.

Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, između ostalog, postavili smo i pitanje koji je cilj ovih prezentacija, a dobili smo prilično neodređen odgovor koji prenosimo u cijelosti:

“U drugoj polovini avgusta tekuće godine članovi Tima za provođenje populacione obuke, realizovali su predavanja za prosvjetne radnike o potrebi i načinu provođenja populacione obuke u školama Republike Srpske.

Tokom predavanja izvršeno je anketiranje svih prosvjetnih radnika i pedagoga o stavovima na koji način se najbolje mogu realizovati navedene teme u školama Republike Srpske, kao i prijedlozima šta bi predavačima bilo potrebno za efikasno provođenje ove aktivnosti.

Nakon što se obrade navedene ankete, biće predstavljeni rezultati, te predloženi dalji koraci tj. način realizacije ove značajne teme u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske.

Namjera je da se pomogne nastavnicima da realizuju teme koje su već zastupljene u nastavnom planu i programu, te da se stavi  akcenat na vaspitnu funkciju  škole”, rekli su za BUKU iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Banjaluka, smatra da je ova situacija odraz već ustaljenog javnog diskursa u kojem se žene optužuju da su emancipacijom zanemarile svoju tradicionalnu društvenu ulogu, koja je primarno usmjerena na rađanje, brigu o djeci i porodici.

“Poruka mladim ženama je da se udaju i rađaju da bi bile društveno prihvaćene i vrednovane kao korisne, te da, ukoliko to ne učine na način kako se to od njih očekuje, snose odgovornost za opstanak i napredak nacije. Pri tome profesori i profesorice koji promovišu ovaj koncept ne uzimaju u obzir, niti ističu odgovornost države i institucija da porodicama, dakle ženama i muškarcima, obezbijede mogućnosti da se na ravnopravnoj osnovi zaposle i osiguraju egzistenciju da bi mogli da imaju i odgajaju djecu, uključujući i mogućnosti čuvanja i brige za djecu, da bi i majke i očevi mogli da rade da djeci osiguraju normalan život”, kaže za BUKU Petrić Aleksandra.

Dodaje da je usmjeravanje krivice za negativnu stopu nataliteta samo na žene, ne samo društveno diskriminatorno, već i protivno ustavom i zakonima zaštićenim kategorijama ravnopravnosti polova i zaštite ljudskih prava.

“I zakoni o obrazovanju takođe sadrže odredbe kojima se zabranjuje diskriminacija, između ostalog i po osnovu pola. Korištenje obrazovnih radnika i radnica za promovisanje retradicionalizacije društva ne vodi napretku, već dodatnom jačanju široko rasprostranjene diskriminacije djevojčica i žena, čemu smatram da nema mjesta u školama. Uloga obrazovanja treba biti usmjerena prema zaštiti ljudskih prava svih građanki i građana, podsticanje na slobodu misli, savjesti, kritičkog promišljanja i omogućivanja ostvarivanja potencijala djevojčica i dječaka da napreduju, a ne da se djevojčice od najranijeg uzrasta pripremaju da nemaju pravo da slobodno misle i odlučuju o vlastitom životu i tijelu”, kaže naša sagovornica.

Novinarka Gordana Katana kaže da je prosto nevjerojatno da se Prosvjetno pedagoški zavod (PPZ) odlučio da nastavnom osoblju srednjih škola održava takve prezentacije, a da pri tom ne dozvoli raspravu tokom koje bi i oni od kojih se očekuje da „tradicionalne porodične vrijednosti“ propagiraju među učenicima kažu šta o tome misle.

“Uloga škole je prije svega obrazovna, naravno, poželjno je da nastavno osoblje nastoji učenicima prenositi neke moralne vrijednosti. Ali tu mislim na potrebu poštivanja ljudskih prava, dakle poštivanja drugih i drugačjih, razvijanje kulture dijaloga, općenito demokratskih vrijednosti. Zanimljivo je da se PPZ, bar koliko je javnosti poznato, nikada na početku školske godine nije obraćao nastavnom osoblju kako bi ih upozorio na porast vršnjačkog nasilja, unutargeneracijski mobing i insistirao da obrate pažnju na takve pojave i nastoje ih preduprijediti”, rekla je za BUKU Katana.

Onda dodaje da je zastrašujuća poruka koja se na ovaj način šalje mladima.

“I ko uopće ima pravo da im insinuira i to iza školske katedre kakav put trebaju odabrati? U tom kontekstu insistirati da profesori u današnje vrijeme polaze od premise da je heteroseksualni brak, dakle, ne ni izvanbračna zajednica jedini ispravan izbor, protivno je upravo načelima slobode koju Ustav BiH, pa i RS, garantira svim njenim građanima. Hoće li neko zasnovati brak, rađati djecu, biti samohrani roditelj, nečija seksualna opredjeljenja su izbor pojedinca i niko, podvlačim niko, a najmanje škola je ta koja na to treba utjecati”, ističe Katana.

Očito je, dodaje, da nažalost, danas kada uveliko gazimo 21. stoljeće, ponovo "posebno mi žene moramo da vodimo bitke koje smo vjerovali da su odavno završene, da ponovo moramo da osvajamo one slobode koje su nam date i koje sada vlast, na mala vrata ali vrlo agresivno, pa i nezakonito, želi da nam oduzme".

“Demografska slika Republike Srpske je poražavajuća i ovaj bh. entitet svakim danom, kao i cijela BiH, ostaje bez stanovništva. Ali odgovornost za to snosi vlast ogrezla u korupciji, nepotizmu, koje za rezultat imaju nezaposlenost, potplaćen rad. I čime onda da se stimulišu ljudi da zasnivaju porodice, da se žene odlučuju na rađanje...da uopće ostaju u BiH. Nacionalni savjet za demografsku obnovu RS, a koji je osnovan na inicijativu entitetske predsjednice Željke Cvijanović stoji iza ove, nadasve nakaradne ideje. Umjesto da propagiraju navodne tradicionalne vrijednosti srednjoškolkama/lcima, bilo bi im bolje da se osnuje nacionalni savjet za ekonomsku obnovu RS. Da ta vlast prestane da misli samo na vlastite interese, da stvori uvjete da se ovdje od vlastitog rada može dostojanstveno živjeti. Onda nikog ne bi trebali demagoškom retorikom uvjeravati šta je za nekog dobro i ispravno, a šta ne”, rekla je za BUKU Katana.

Dok resorno ministarstvo ne izađe sa konkretnijim i jasnim odgovorima, profesori će ostati u nedoumici šta da rade sa onim što su čuli na ovim prezentacijama. Samo se nadamo da ovo neće biti još jedan korak unazad kada su u pitanju ženska prava u našem društvu.