<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Ovako izgleda uništavanje rijeke Bjelave: Tok rijeke izmijenjen, a korito uzurpirano (FOTO )

RIJEKE

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine objavila je trenutno stanje sa rijekom Bjelave. Ističe se da iza malih hidroelekrana ostaju suha korita, devastirana priroda i uništen biodiverzitet.

19. juni 2020, 10:54

 

Redžib Skomorac, asistent na programu energija i klimatske promjene iz Centra za životnu sredinu kaže da prema dokazima kojima raspolažu, kao i po neprestanim prijavama lokalnog stanovništva investitor već duže vrijeme preduzima opsežne radnje na gradnji malih hidroelektrana, i to u obimu kojim u ovom stadiju u svom činjenju izlazi potpuno izvan legalnosti dozvoljenih aktivnosti na ovom lokalitetu.

“Isti naime posjeduje samo dozvolu za provođenje preliminarnih geoloških istraživanja tla, izdato od strane Ministarstva energetike i rudarstva RS, a čiji datum izdavanja koincidira sa danom protesta Koalicije za zaštitu rijeka BiH održanog na licu mjesta dana 29.04.2020. godine, kada su radovi barem na kratko bili blokirani”, rekao je za BUKU Redžib Skomorac.

Međutim, dodaje i pored toga, u naknadno dostavljenom izvještaju postupajućeg opštinskog inspektora, a koji je nadzor na terenu izvršio samo dan poslije ovog protesta, isti se ipak referiše samo na postojanj pomenutog rješenja Ministarstva.

“Kako su u šumi već evidentno bili probijeni kilometri pristupnog puta, tok rijeke Bjelave izmjenjen, korito uzurpirano, a obim i sudbina posječene drvne mase nadležnim organima nepoznato, Centar za životnu sredinu je pored krivične prijave protiv investitora, urgirao i na sva nadležna entitetska tijela. Načinjena šteta je nepovratna, no ipak se nadamo pravičnom epilogu stvari, zbog čega ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom iskoristiti sve domaće, ali i međunarodne pravne mehanizme”, ističe Skomorac.

Pogledajte fotografije sa terena: