<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Objavljen podatak o zvanično odjavljenim građanima BiH u prošloj godini. Najviše ih je otišlo u Njemačku.

Desk

Prema podacima Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u 2017. godini, 3.489 osoba je odjavilo boravak u Bosni i Hercegovini, to jeste trajno se odselilo sa ovih prostora.

02. juli 2021, 10:15

 

Ovi podaci objavljeni su u dokumentu "Migracioni profil 2020 " koje je objavilo Ministarstvo bezbjednosti BiH. Ono što s emože zaključiti jeste da je pandemija usporila ovaj trend ali ne u nekoj pretjeranoj mjeri.

Jedini podaci o emigraciji za Bosnu i Hercegovinu koji se mogu koristiti kao statistika emigracija po godinama su podaci koje vodi  Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine  o  broju  osoba koje  su  se  odjavile iz evidencije o  prebivalištu  i  boravištu  državljana Bosne i  Hercegovine radi iseljenja u druge države. 

Drugim riječima stvarna slika mnogo je gora od ove zvanične.

Prema njihovim podacima, u 2020. godini, 3.489 osoba  je  odjavilo  boravak  u  Bosni  i  Hercegovini.17  Kada  se  posmatra  polna  struktura  podjednak  je  broj  muškaraca  i  žena  koji  odjavljuju  boravak  u  Bosni  i  Hercegovini  (1.748  muškaraca i  1.740 žena).


Ono što zabrinjava jeste dobna struktura. 

Čak 46%  osoba koje su odjavile boravak u 2020. godini su ispod 35 godina starosti (1.645 osoba). 

 

 

 

Ovi  podaci  ne  mogu  biti  pokazatelji  trenda  emigracije  iz  Bosne  i  Hercegovine,  jer  ne  predstavljaju sveukupne podatke o iseljavanju iz BiH, ali ukazuju na to da su najčešće zemlje  destinacije  za  emigranate  iz  Bosne  i  Hercegovine  zemlje  Evropske  unije,  prvenstveno Njemačka  i  Austrija,  a  zatim  Slovenija  i  Hrvatska.  

Također,  vidljivo  je  da  su  podjednako  zastupljeni i muškarci i žene, kao i da značajan broj djece i mladih emigrira.

Na osnovu bilateralnih sporazuma o  zapošljavanju koje je Bosna i Hercegovina  zaključila sa  Slovenijom  i  Njemačkom,  veliki  broj  radnika  se  zapošljava  u  ovim  zemljama  posredstvom  Agencije za rad i zapošljavanje BiH, međutim dosta njih odlazi i u vlastitom aranžmanu. 

Tako, prema  podacima  Agencije  za  rad  i  zapošljavanje  BiH  o  zaposlenim  državljanima  BiH  u  zemljama  s  kojima  BiH  ima  potpisan  sporazum  o  zapošljavanju,  zaključno  sa  novembrom  2020. godine u Republici Sloveniji se zaposlilo 6.618   državljana BiH, a u Saveznoj Republici Njemačkoj 533  državljana BiH  (odnosi se se samo na medicinske radnike u SR Njemačkoj), što  je  ukupno  7.151  osoba.  

Primjetan  je  pad  broja  državljana  BiH  u  ovoj  godini koji  se zapošljava posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH obzirom da je u 2019. godini taj broj iznosio 15.264, što se može pripisati mjerama koje su uvele mnoge zemlje u svijetu zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid‐19.