Najopasnije "bolesti" na društvenim mrežama

Dok se u svijetu velikom aferom smatra izuzimanje privatnih podataka korisnika društvenih mreža u Bosni i Hercegovini se pažnja usmjerava na druge probleme. Govor mržnje, ksenofobija, nacionalna i etnička netrpeljivost na društvenim mrežama su "bolesti" s kojima se moramo izboriti.

N1 / 23. Mart 2018

Korištenje društvenih mreža u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dostiglo onaj nivo koji su dostigle druge zemlje u svijetu. Najpopularnija mreža u Bosni i Hercegovini je Facebook. Prema podacima koji su dostupni približno 1,7 miliona ljudi koristi društvene mreže u našoj zemlji. Korisnika interneta je nešto više odnosno 2,6 miliona.

"Kod nas u Bosni i Hercegovini Facebook je društvena mreža koja je ubjedljivo najkorištenija i ima najveći utjecaj na ljude i na društvo. I zapravo svi su usmjereni na Facebook, od medija, ompanija koje se žele oglašavati i prodavati svoje proizvode na Facebooku, pa do korisnika koji prepoznaju da je tu negdje najveća populacija i da tu mogu ostvariti neku interakciju", kaže Vladimir Čolaković, novinar.

Druga popularna društvena mreža je Twitter međutim ona još uvijek nije dostigla visok stepen korištenja. Ovo nije slučaj samo sa običnim ljudima nego i sa političarima.

 

 "Imamo neku ručnu kočnicu kada govorimo o komunikaciji na Twitteru zato što se uključuju neke druge ciljane skupine, uključuju se botovi itd. Ali ono što se pojavi na Twitteru većinom nije generisano sa mobilnog telefona nekog političara nego se uglavnom radi o PR timu koji suhoparno prenese informaciju ili stavi neku infografiku", kazao je Tarik Kapetanović PR i bloger.

Specifičan problem za region Balkana koji je mnogo opasniji od neovlaštenog pristupa informacijama je govor mržnje. Uz ovaj problem se prema riječima stručnjaka dodaje i prividna kultura nekažnjivosti.

"Ali činjenica je jedna stvar da su društvene mreže jedno nevjerovatno oružje u rukama onih koji žele da šire ksenofobiju, etničku netrpeljivost itd. Ono gdje vam je prije trebalo da dobijete publiku za takav vaš govor mržnje, da dobijete publiku od 50 ili 100 ljudi, trebali bi vam dani, a ovdje jednostavno uz tri klika možete dobiti milionski auditorij", kaže Arben Murtezić, direktor CEST FBIH.

Naši sagovornici ističu kako se u budućnosti više pažnje mora posvetiti educiranju građanstva, a posebno mladih o posljedicama akcija na društvenim mrežama.Također se preporučuje i poboljšavanje krivičnog zakonodastva kako bi se uključila djela počinjena na društvenim mrežama.

 

 

N1

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.