<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Ministarstvo energetike RS tvrdi da je MHE na Bjelavi značajna za razvoj opštine Foča, aktivisti tvrde suprotno!

MHE

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpke u potpunosti podržava projekat izgradnje mini hidroelektrana Bjelava i Mala Bjelava i one predstavljaju bitan projekat za razvoj opštine Foče, rekao je juče u Foči pomoćnik ministra energetike i rudarst

20. juni 2020, 9:53

 

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpke u potpunosti podržava projekat izgradnje mini hidroelektrana Bjelava i Mala Bjelava i one predstavljaju bitan projekat za razvoj opštine Foče, rekao je u Foči pomoćnik ministra energetike i rudarstva Milan Baštinac.

Radio Foča piše da Baštinac ističe da je ovaj projekat bitan s finansijskog aspekta razvoja opštine Foča, u smislu izgradnje novih energetskih kapaciteta na teritoriji Foče, koja obiluje energetskim potencijalom i koji značajno može da utiče na poboljšanje budžeta opštine. On dodaje da se ovdje ne vidi  ništa problematično i to je ono što se radi na svakom projektu.

Baštinac je građane i organizacije koje se bave zaštitom životne sredine pozvao da se za sve informacije obrate ministarstvu.

 

 

Podsjetimo da aktivisti ukazuju na da rad na ovoj MHE Bjelave negativno utiče na priodu i rijeku.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine objavila je trenutno stanje sa rijekom Bjelave. Ističe se da iza malih hidroelekrana ostaju suha korita, devastirana priroda i uništen biodiverzitet.

Redžib Skomorac, asistent na programu energija i klimatske promjene iz Centra za životnu sredinu kaže da prema dokazima kojima raspolažu, kao i po neprestanim prijavama lokalnog stanovništva investitor već duže vrijeme preduzima opsežne radnje na gradnji malih hidroelektrana, i to u obimu kojim u ovom stadiju u svom činjenju izlazi potpuno izvan legalnosti dozvoljenih aktivnosti na ovom lokalitetu.

“Isti naime posjeduje samo dozvolu za provođenje preliminarnih geoloških istraživanja tla, izdato od strane Ministarstva energetike i rudarstva RS, a čiji datum izdavanja koincidira sa danom protesta Koalicije za zaštitu rijeka BiH održanog na licu mjesta dana 29.04.2020. godine, kada su radovi barem na kratko bili blokirani”, rekao je za BUKU Redžib Skomorac.

Međutim, dodaje i pored toga, u naknadno dostavljenom izvještaju postupajućeg opštinskog inspektora, a koji je nadzor na terenu izvršio samo dan poslije ovog protesta, isti se ipak referiše samo na postojanj pomenutog rješenja Ministarstva.

 

Ovako izgleda uništavanje rijeke Bjelave: Tok rijeke izmijenjen, a korito uzurpirano (FOTO

“Kako su u šumi već evidentno bili probijeni kilometri pristupnog puta, tok rijeke Bjelave izmjenjen, korito uzurpirano, a obim i sudbina posječene drvne mase nadležnim organima nepoznato, Centar za životnu sredinu je pored krivične prijave protiv investitora, urgirao i na sva nadležna entitetska tijela. Načinjena šteta je nepovratna, no ipak se nadamo pravičnom epilogu stvari, zbog čega ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom iskoristiti sve domaće, ali i međunarodne pravne mehanizme”, ističe Skomorac.

Miljan Mališ, član neformalne grupe građana „Sačuvajmo rijeke Foče“ rekao je da je teritoriji opštine Foča  u planu više MHE , tri na rijeci Ćehotini , zatim na rijeci Bistrici tri, Bjelava dvije , Sutjeska tri i mnoge druge u slivovima ovih rijeka.  

„Za većinu su već izdate koncesione dozvole. Takođe su u planu i tri  hidroelektrane na rijeci Drini, HE Buk Bijela, HE Foča i HE Paunci. Na teritoriji opštine Foča trenuto je izgrađeno nekoliko malih hidrelektrana. Na rijeci Govzi  se nalaze MHE Jeleč i MHE Govza 1 instalisane snage do 5 MW, zatim  MHE Oteša 2 na Oteši  i MHE BK2 na rijeci Krupici instalisane snage do 1 MW.  Teško je i zamisliti na šta bi ličile naše rijeke kada bi se izgradile sve ove planirane mini hiroelektrane. Bili bi to kilometri vode strpane u cijevi i veliki ekocidi u tim vodotocima. Mnogi brdsko - planinski predjeli bi bili uništeni“, ističe on i dodaje da bi jedinu korist, odnosno profit, imali investitori kao pojedinci dok bi građani Foče dobili kilometre rijeka spakovane u cijevi, golu sječu šume, devastiranu prirodu. „Trenutno imamo  primjer sa Bjelave, da sve bude kao dan jasno“, rekao je za BUKU Mališ.

Ostalo je još vodu i vazduh da nam privatizuju