Mi dižemo svoj glas protiv nasilja nad ženama, dignite i vi svoj!

PRIJAVITE NASILJE

Prijavite nasilje protiv žena, nasilje nad ženama je zločin!

18. maj 2021, 2:10

 

Danas se obilježava Dan sjećanja na žene žrtve nasilja. Mi dižemo svoj glas protiv nasilja nad ženama, dignite i vi svoj glas - prijavite nasilje protiv žena, nasilje nad ženama je zločin!

 

 

Nažalost, dostupni podaci nam govore da većina žena u Evropskoj uniji koje zlostavljaju njihovi partneri ne zove policiju. Samo jedna od tri žene (33 %) koje su fizički ili seksualno zlostavljane obrate se policiji. Zvanični podaci o nasilju intimnih partnera zapravo prikrivaju koliko je ovaj oblik nasilja zaista raširen.

Građani/ke Bosne i Hercegovine moraju znati da je nasilje u porodici krivično djelo, te da u slučaju izloženosti tom obliku nasilja, svoje pravo na zaštitu treba da potraže na sljedeće načine:

- Prijavom nasilja policiji na broj 122
- Pozivom na besplatane SOS telefone 1265 (za FBiH) i 1264 (za RS)
- Obraćanjem Centru za socijalni rad u vašoj opštini, od čijih službenika/ica možete zatražiti smještaj za vas i vašu djecu u jednoj od sigurnih kuća gdje vam se može pružiti neophodna medicinska, socijalno-pravna, psihološka i druga pomoć, a gdje možete ostati do 3 mjeseca
- Traženjem pomoći od nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Podsjetimo da je od 1. maja prošle godine na snazi novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj kojim je nasilje u porodici kvalifikovano kao krivično djelo.