<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Mešić prijavio korupciju, pa dobio dva degradiranja, tri disciplinske prijave, suspenziju: “Ne osjećam se sigurno"

ZVIZDAČ

Izložen progonu od momenta kada je prijavio korupciju u UIO.

03. novembar 2021, 1:12

Emir Mešić, radnik Uprave za indirektno oporezivanje BIH (UIO BIH) izložen je progonu od momenta kada je prijavio korupciju u ovoj instituciji. 

Prvo interni premještaj na radno mjesto sa manjom platom, tri disciplinska postupka, a već mjesec dana je i suspendovan sa posla.

Nije ga zaštitila ni Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) iako mu je dala status zaštićenog prijavitelja krajem 2018. kada je odlučio prijaviti brojne malverzacije sa naplatom parkinga na carinskim terminalima. 

So danas ova Agencija nije preduzela niti jednu radnju kojom bi zaštitila Mešića od odmazde koju trpi.

“Iako sam zaštićeni prijavitelj već imam tri disciplinska postupka, dva degradiranja, jedno rješenje o prestanku radnog odnosa koje još nije stupilo na snagu. Taj disciplinski progon se nastavlja i dalje”, ističe Mešić i dodaje da je veliki značaj prijavljivanja korupcije, ali nije dovoljan, ako se ne uključe i ostale institucije: “Imamo najavu od Tužilaštva BiH da će do kraja godine donijeti odluku po mojoj prijavi, ja se nadam da će ona biti pozitivna i da će se konačno sa riječi preći na djela, da će se krenuti u obračun i borbu protiv korupcije. Mi ćemo dokazati i određene nezakonitosti koji se u ovim postupcima vode protiv mene, koji su klasična odmazda. Borbu nastavljamo, pa ćemo vidjeti ishod svega”.

Na pitanje da li se osjeća sigurno i šta je bio okidač za prijavljivanje korupcije, Mešić kaže da je jednostavno morao reagovati jer je uočio nepravilnosti oko zakupa na carinskim terminalima gdje se javni prihodi, koju su milionski, prelivaju u džepove privatnih lica na nezakonit i netransparentan način: “Morao sam jednostavno reagovati na to, očekujujući neko bolje sutra. Nakon prijave ne osjećam se sigurno. Sve više isplivavaju određeni detalji uključenih u ove korupcijske radnje koji baš i ne ohrabruju”.

Zbog nepostupanja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Emir Mešić je najavio i pokretanje postupka pred nadležnim državnim sudom.

Cijelo ovo vrijeme uz Mešića je organizacija Transparency International BiH. Kako je rekao predstavnik ove organizacije, Uglješa Vuković neko ko je dobio zakonski status zaštićenog prijavitelja korupcije ne bi smio trpiti štetne posljedice  i ne bi smio biti izložen odmazdi i mjerama represije u svom radnom okruženju od svog poslodavca što je  Mešićev slučaj. “Sve vrijeme dok traje ova borba TI BiH, ali i gospodin Mešić i njegova advokatica obavještavaju o štetnim radnjama koje se prema njemu poduzimaju Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kao specijalizovano tijelo za BiH, ali uprkos tome Agencija do sada nije preduzela ni jednu zaštitnu radnju prema Mešiću kao zaštićenom prijavitelju koruupcije iako ima zakonski status prijavitelja korupcije. To je nešto što je nedopustivo i smatramo da se zakon pod hitno mora mijenjati”, poručuje Vuković.

Mešićev slučaj  su prokomentarisli i u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Ovdje kažu da nije riječ o odmazdi, jer su disciplinski postupci pokrenuti zbog teže povrede službene dužnosti u okviru njegovog radnog mjesta.

U Agenciji za prevenciju korupcije tvrde da su postupili po Mešićevoj prijavi, ali da se na osnovu zapisnika upravne inspekcijе nije moglo povezati da se protiv njega vode disciplinski postupci zbog prijave korupcijе.