OBEŠTEĆENJE Ako ste uplatili ljetovanje dobićete vaučer za zamjensko putovanje ili novac, ali tek 2022. godine!?

Šta slijedi

Tatjana Čalić / 16. Maj 2020

Građani koji su prije uvođenja vanrednog stanja uplatili ljetovanje turističkim agencijama, ovih dana od od njih dobijaju vaučere umjesto povrata novca.

Kako im je objašnjeno vaučer u vrijednosti uplaćenog novca mogu iskoristiti u roku godinu i po dana, a ukoliko to ne učine na povrat upaćenog novca mogu računat  tek nakon isteka 2021. godine, preciznije u prvih 14 dana 2022. godine.

Ono što ih je dodatno zabrinulo jeste što je navedeni rok za povrat novca preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije. Samim tim, kažu, nema zakonsko uporište, ali preporuci ipak pribjegavaju sve turističke agencije.

“Da li mi sada kreditiramo turističke agencije obzitom da će naš novac biti zarobljen više od godinu i po dana. I sve to bez kamate. Nadalje ko nam može garantovati da će iste te agencije preživjeti do početka 2022. godine, kako vaučeri koje smo dobili ne bi postali bezvrijedni”, samo su neka od pitanja naših čitatelja upućenih našem na email redakcije.

Pojašnjenje cjelokupne situacije zatražili smo od Mladena Račića, direktora turističke organizacije Kompas Tours i člana Upravnog odbora ATARS-a. 

Novca nema

Prema njegovim riječima ovo što se sada dešava je viša sila i za nju nisu odgovorne ni agencije ni putnici. A problem sa novcem koji im je uplaćen, je taj što je već proslijeđen hotelima i sada ne mogu da ga dobiju. 

 “Tehnika poslovanja u turizmu je jednostavna da bi turistička agencija mogla potvrditi rezervaciju vi joj morate uplatiti određeni dio avansa, koji se potom uplaćuje hotelima. Tek na taj način rezervacija je sigurna. Problem koji se sada javio je taj što nema povrata novca koji je uplaćen hotelima, to je odluka samih država gdje se hoteli nalaze. Znači nema povrata sredstava tim velikim tur operaterima, koji samim tim ne vraćaju novac ni nama manjim agencijama, a na kraju ni mi novac ne možemo vratiti putnicima. Ta sredstva su već iskorištena prije pandemije za pripremu turističke sezone, za obanavljanje hotela i slično. Tu je naravno nastao problem i mi putnike potpuno razumijemo i nismo protiv putnika, niti želimo da putnik bude oštećen”, istakao je za BUKU Račić. Kako je dalje pojasnio, svi koji su uplatili rezervaciju ili pak cijeli aranžman do 15. marta, dobijaju vaučere kako bi mogli otputovati tamo gdje su planirali u nekom drugom terminu, mogu odabrati i zamjensko putovanje ili čekati povrat novca.

Takva praksa se, kaže, već počela primjenjivati u mnogim evropskim zemljama, pa i susjednim Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

“Ono što definitivno znamo jesu da su problem termini rezervisani za drugu polovinu juna i oni se sigurno neće moći realizovati, jer su granice još uvijek zatvorene, nepoznata je i situacija sa testiranjima na korona virusa. Ali zato će neko umjesto termina 1. juli možda moći otići na putovanje 1. avgusta, a ako ne ove godine možda iduće. Uglavnom nakon isteka 2021. godine svi putnici će imati pravo i mogućnost da dobiju svoj novac u iznosu koga su uplatile agencijama, za to je garant ”, zaključio je Račić dodavši da niko nije postavio pitanje da li su agencije dale plate svojim radnicima, ni kako agencije funkcionišu cijelo ovo vrijeme.  A plate su, kaže, i sve ostale dažbine, uredno isplatili, niko u turstičkim agencijama nije ostao bez posla iako su do sada ostali uskraćeni za bilo kakvu finasijsku pomoć od Vlade RS. 

Komentar advokata

Komentar na cijelu situaciju i same preporuke Republičkog štaba za vanredne situcije zatražili smo i od advokata Vladimira Cvijanovića.

Kako je za BUKU pojasnio vjeruje da je Republički štab za vanredne situacije donio predmetni zaključak, koji je u formi preporuke, po uzoru na Republiku Srbiju. 

Naime, u Republici Srbiji je 30. aprila, Vlada u formi obavezujuće Uredbe, regulisala ista pitanja, a Republički štab za vanredne situacije je identične mjere, preporučio. 

Nadalje nesporna je činjenica, ističe Cvijanović, da su turističke agencije ugrožene predmetnom pandemijom, jer je neizvjesno da li će ostvariti turistički aranžmani, bar aranžmani u junu i prvoj polovini jula ove godine, a nesporno je i da suagencije znatan dio sredstava-primljenih avansa, transferisale hotelijerima i drugim pružaocima usluga, a predmetna pandemija je globalni problem, te se situacija usložnila i ista se nastoji prevazići obezbjeđivanjem zamjenskih putovanja ili u krajnjoj liniji odlaganju roka povrata novca, sve kako bi se spasio turistički sektor.

“Zaključak Štaba je dat u formi preporuke agencijama i putnicima, kako bi se, prvenstveno agencije zaštitile, a indirektno i putnici, jer nastala situacija u turističkom sektoru jeste vanredna okolnost, te ukoliko bi se agencijama javio veliki broj putnika sa otkazom ugovora, definitivno bi bila ugrožena likvidnost istih. Agencije u Republici Srpskoj, koje se bave organizacijom međunarodnih putovanja, obavezne su da održavaju bankarsku garanciju ili polisu osiguranja na iznos do 50.000KM, radi osiguranja svoje djelatnosti, no, u ovakvim prilikama, cijenim da su date garancije odnosno polise, nedostatne, jer, kako sam naveo, ovo su vanredne okolnosti i agencije će definitivno biti ugrožene ukoliko dođe do velikog broja otkaza ugovora. Sumarno, predmetni Zaključak jeste preporuka u cilju prevazilaženja situacije, jer bi se , putem zamjenskih putovanja, mogao izbjeći gori scenario”, istakao je Cvijanović.


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.