GRAĐANI SU SVOJU RIJEKU BRANILI TIJELIMA: Poništena dozvola za gradnju dvije MHE na Neretvici

USPJEH

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK je po pravu nadzora ukinulo dvije građevinske dozvole koje su ranije nezakonito izdate za male hidroelektrane Srijanski most i Gorovnik ušće na rijeci Neretvici.

09. august 2021

 

Pravni tim Udruženja „Aarhus centar u BiH“, u saradnji sa udruženjima NVO „Pusti me da tečem“ i NVO „Zeleni Neretva“ je uočio nepravilnosti u procesu izdavanja građevinskih dozvola od strane Općine Konjic, budući da su iste izdate bez energetske dozvole što krši odredbe Zakona o električnoj energiji FBiH i Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, usvojenu od strane Vlade FBiH. Tim povodom, zahtjevi za poništenje građevinskih dozvola po pravu nadzora su pripremljeni tokom mjeseca maja 2021. godine. Budući da Općina Konjic nije pravovremeno reagirala na dopise drugostepenog organa (u ovom slučaju Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK), cijeli proces ukidanja dozvola se produžio za tri mjeseca, što je iskoristio investitor (JP Elektroprivreda BiH) da izađe na teren sa građevinskim mašinama u pokušaju započinjanja gradnje pomenutih malih hidroelektrana, a na temelju nelegalnih dozvola.

Također, Općina Konjic je prethodni mjesec obećala investitoru da će omogućiti nesmetanu gradnju hidroelektrana na Neretvici na bazi nelegalih građevinskih dozvola. „S obzirom na sve nelegalnosti procesa izdavanja dozvola od strane Općine Konjic, udruženje „Pusti me da tečem“ je u saradnji sa Aarhus centrom u BiH pripremilo i dostavilo nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Općini Konjic zbog nesavjesnog rada u službi. Nadamo se da će tužilaštvo raditi svoj posao i da će konačno odgovorni biti kažnjeni za svoja djela“ kazala je Nina Kreševljaković, pravna savjetnica Aarhus centra u BiH.

„Od prvog dana, znali smo da je naša  borba za spas rijeke Neretvice ispravna“, rekao je Safet Sarajlić, član udruženja Pusti me da tečem ovim povodom: „Dokumentacija koju je investitor imao je bila nepotpuna i ono što su imali dobijeno je na netransparentan način. Na ovome nećemo stati i tražiti ćemo odgovornost svih aktera ovog podmuklog plana. Mi idemo dalje.“

Amir Variščić iz pokreta Zeleni Neretva izrazio je zadovoljstvo da institucije rade svoj posao te naglasio: „Ovaj preokret će znatno uticati na dalji razvoj događaja, a sve sa ciljem da sačuvamo Neretvicu od bilo kakvih intervencija, pogotovo onih nelegalnih, koje kao što vidimo, nažalost se usuđuju činiti i naše državne kompanije.“

Podsjetimo da je 14. juna u Goranskom Polju kod Buturović Polja održan veliki protest protiv izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Neretvici.

Organizatri su isticali da ovaj skup može odrediti dalji tok borbe za spas ove rijeke.

Učesnici protesta protiv gradnje stali su ispred mašina i tijelima blokirali prolazak mašina.

"Izgradnja malih hidroelektrana, pokazali su primjeri u praksi, ima poguban uticaj na biljne i životinjske vrste riječnog ekosistema. To bi u slučaju Neretvice posebno došlo do izražaja, s obzirom na to da se naša rijeka odlikuje izuzetnom biološkom raznolikošću. Ona je stanište ugroženih vrsta poput bjelonogog raka, koji se nalazi na Crvenoj listi ugroženih vrsta IUCN-a, pijurice, potočne pastrmke i brojnih drugih, dok bi eventualnom izgradnjom malih hidroelektrana došlo do poremećaja režima podzemnih voda te, vrlo izvjesno, opasnosti od nestanka pitomog kestena, koji je jedan od zaštitnih znakova ovog dijela Bosne i Hercegovine", rekli su ranije za BUKU članovi Organizacionog odbora za spas rijeke Neretvice.

Tada su dodali da najveći dio krivice snosi opštinska vlast i službe, koje su odluku o izgradnji malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice donijele bez konsultovanja savjeta mjesnih zajednica i zbora građana. Time su odigrale ključnu ulogu u nastanku problema koji danas imamo i morat će preuzeti odgovornost za nezakonite aktivnosti.

Udruženje građana "Neretvica - Pusti me da tečem" je nedavno Kantonalnom tužilaštvu HNK podnijelo i krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u Opštini Konjic zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi tako što su izdali odobrenje za građenje za dvije MHE bez priložene energetske dozvole.