Direktor Federalnog zavoda za statistiku za BUKU: Bez poljoprivrednog popisa nema povlačenja novca iz EU fondova

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić u razgovoru za portal BUKA kaže kako je neophodno da Bosna i Hercegovina izvrši popis poljoprivrede koji je posljednji put vršen 1948.

Slađan Tomić / 09. Septembar 2020

Bez toga, kaže Kremić, nema ni povlačenja novca iz EU fondova. Kremić takođe kaže kako je sistem potrošačke korpe zastario, te da se sada "potrošačka korpa", računa anketiranjem građana. Zanimljiva je i činjenica kako je broj razvoda, ove godine za prvih šest mjeseci, smanjen za 34%. 

BUKA: Gospodine Kremiću, svaki mjesec se objavljuje sindikalna potrošačka korpa. Međutim, vi godinama ne objavljujete potrošačku korpu, zbog čega?

Federalni zavod za statistiku od 2008. godine ne izračunava i ne objavljuje indikator „Potrošačka korpa”. Potrošačka korpa koja se objavljivala do 2008. godine je sadržavala najvažnije životne namirnice iz kategorije hrane i pića, te je po sadržaju i količinama predstavljala minimum potreba četveročlanog domaćinstva u segmentu ishrane. Ovaj indikator se obračunavao na osnovu metodologije koja je razvijena od strane bivšeg Saveznog zavoda za statistiku iz perioda SFRJ. U Evropskoj Uniji ne postoji standard za izračunavanje minimalne potrošačke korpe niti je proizvodnja ovog podatka obavezujuća u procesu pridruživanja EU, tako da se o njenoj usklađenosti sa EU standardima ne može govoriti. Ono što je bitno istaći da Federalni zavod za statistiku je zvanični proizvođač statističkih podataka shodno članu 34. Zakona o statistici F BiH. Dakle, ne samo Federalni zavod za statistiku nego i druge statističke institucije u BiH koncept „potrošačke korpe“ ne objavljuju jer se kao takav ne koristi ni u EU. Inače mi pratimo potrošnju domaćnistava putem ankete APD – Anketa o potrošnji domaćnistava kakva se primjenjuje i u EU, koja, nažalost, ove godine nije provedena zbog pandemije COVID-19. 

BUKA: Recite mi koliko je tokom pandemije povećan broj razvoda i nasilja u porodici?

Prema prvim rezultatima  broj razvedenih  brakova u prvih 6 mjeseci 2020. godine je manji za 234 razvedena braka ili 34%  u odnosu na isti period 2019. koji je iznosio 681 razvedeni brak. 

Konačni podaci o broju razvedenih brakova u 2020. godini bit će objavljeni u junu 2021. godine. 

BUKA: Dokle su procesi Bosne i Hercegovine u oblasti harmonizacije standarda s Evropskom unijom?

Kada je u pitanju Federacija BiH mogu da kažem sljedeće:  Federalni zavod za statistiku u procesu harmonizacije i standarada s EU radi na usklađivanju svojih metodologija s EU. Kao primjer možemo navesti: statistike nacionalnih računa, demografije, jačanja administrativnih izvora podataka, izradu novog uzorka za anketna istraživanja i druge oblasti. 

BUKA:  Širom svijeta popis stanovništva je planiran za 2021. godinu. Gdje je BiH na tom putu?

Za provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova nadležna je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u skladu sa  Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04 i 42/04), član 8, stav 2, tačka j:„kada to državni organi budu smatrali neophodnim, Agencija će koordinirati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava Bosne i Hercegovine, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini uključujući i Anekse 7. i 10. Sporazuma“. Federalni zavod za statistiku na tom putu prati instrukcije Agencije za statistiku BiH. 

BUKA: Posljednji popis poljopivrede je izvršen 1960. Koliko je zapravo neophodan taj popis i kada ga možemo očekivati?

Poljoprivredni popis u BiH neizmjerno je važan kako za razvoj sektora poljoprivrede, tako i za bosanskohercegovačku ekonomiju u cjelini. Nedostatak pouzdanih i tačnih poljoprivrednih, ali također i katastarskih podataka čini otežanim provođenje razvojnih politika i strategija, te onemogućava povlačenje sredstava iz EU fondova koja bi značajno unaprijedili stanje u poljoprivrednoj oblasti. S tim u vezi pokrenute su aktivnosti u vezi organizovanja poljoprivrednog popisa u Bosni i Hercegovini od strane svih nadležnih statističkih institucija. S obzirom da se radi o veoma kompleksnom i jednom od većih statističkih istraživanja u BiH, ne mogu Vam precizno navesti datum početka provođenja popisa jer je isti u nadležnosti državnih instanci BiH. 

 

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.