Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U BiH prije dva dana ubijena još jedna žena

FEMICID

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

25. novembar 2021, 8:55

 

Prije nekoliko dana ubijena je još jedna žena u BiH. Ženu je ubio bivši suprug koji je najvjerovatnije počinio samoubistvo.

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Istorijski gledano ovaj datum se temelji na datumu atentata na tri političke aktivistice iz Dominikanske Republike, kojeg je 1960. godine naredio dominikanski diktator Rafael Trujillo. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se sa svrhom podizanja svijesti o činjenici da su žene širom svijeta izložene silovanju, porodičnom nasilju i drugim oblicima nasilja.

Postoje različiti oblici nasilja nad ženama, uključujući tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje. Opšta preporuka br. 19. CEDAW Odbora o nasilju nad ženama i Istanbulska konvencija definiše nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i kao oblik diskriminacije žena koje je usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene.

Danas širom svijeta počinje i kampanja "16 dana aktivizma" protiv rodno zasnovanog nasilja koja traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Ovu globalnu kampanju obilježava više od 6.000 nevladinih organizacija u 187 zemalja i koristi se kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Ovogodišnja globalna kampanja usmjerena je na sprečavanje femicida - fenomena koji označava zločine iz mržnje nad osobama ženskog pola motiviranog spolom žrtve. Femicidom se naročito označavaju i ubistva žena koja su počinjena od strane intimnog partnera žene.

Lana Jajčević, pravna savjetnica u Fondaciji „Udružene žene“ rekla je za BUKU da je prema podacima UN-a 243 miliona žena u svijetu zlostavljano od strane intimnog partnera, a da manje od 40 posto žena koje su doživjele nasilje to i prijavljuju i traže zaštitu iako su države, pa tako i Bosna i Hercegovina, uspostavile brojne mehanizme zaštite žena žrtava nasilja.

Lana ističe da je u BiH u posljednje vrijeme povećan broj ubistava žena počinjenih od strane intimnog partnera. U toku 2021. godine, do 15. novembra, počinjeno sedam femicida, dok je u prethodnim danima zabilježen još jedan slučaj u Zenici.

Kampanja "16 dana" obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
1. decembar - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetima
6. decembar - Godišnjica Montrealskog masakra
10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava

SOS TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihološke podrške ženama i djeci žrtvama nasilja putem SOS telefona za žene žrtve nasilja koji smo uspostavili početkom 1997. godine. Pozivom na SOS telefon 1264, koji je aktivan 24 časa, žrtve nasilja u porodici ili drugih oblika rodno zasnovanog nasilja mogu dobiti psihološku podršku, informacije o zaštiti svojih prava i procedurama zaštite prava pred institucijama. SOS poziv je besplatan i anoniman ukoliko osoba koja traži pomoć to želi. Pozivom na SOS telefon takođe možete prijaviti nasilje ili dobiti informacije i savjet kako pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u vašem bliskom okruženju.

Vetan tekst:

Lana Jajčević, Udružene žene Banjaluka: Žena nikad ne prijavljuje prvi šamar (AUDIO)