Da li se Vukanović mogao pozvati na poslanički imunitet?

ŠTA KAŽE ZAKON

Narodni poslanik Nebojša Vukanović uhapšen je jučer ujutro nakon što je ispred Palate u Trebinju snimao sudije i tužioce da li dolaze na vrijeme na posao. 

25. maj 2021, 12:27

 

Odmah nakon njegovog hapšenja brojni građani su postavili pitanje zašto se Vukanović nije pozvao na imunitet koji ima kao narodni poslanik.

O tome koji se uslovi moraju ostavriti i kada se narodni poslanici mogu pozvati na poslanički imunitet pitali smo banjalučkog advokata Branislava Cvijanovića.

Kako nam je rekao uslovi pozivanja na poslanički imunitet su normirani odredbom člana 4. Zakona o imunitetu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 69/2002).

Narodni poslanici u Parlamentu Republike Srpske, predstavnici Vijeća naroda, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Republike Srpske, se mogu pozivati na poslanički imunitet za sve radnje i postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti u navedenim institucijama, ali se imunitet ne može smatrati preprekom za krivično gonjenje ili iniciranje građanske parnice protiv istih. Dakle pod istaknutim radnjama i postupcima se imaju smatrati one radnje ili postupci koji proizilaze iz dužnosti koju pojedinac obavlja u Narodnoj skupštini, Vijeću naroda, na funkciji predsjednika ili potpredsjednika ili člana Vlade Republike Srpske“, pojasnio je Cvijanović za BUKU dodajući da je takođe i članom 73. Ustava Republike Srpske normiran institut poslaničkog imuniteta, na način da narodni poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog izraženog mišljenja ili davanja glasa u Narodnoj skupštini, niti može biti pritvoren bez odobrenja Narodne skupštine, izuzev ukoliko je zatečen u izvršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od 5 godina. 

Takođe naglasio je i da se protiv narodnog poslanika koji se pozove na imunitet ne može, bez odobrenja Narodne skupštine Republike Srpske, pokrenuti krivični postupak. 

Dakle, zanemarujući bilo kakvu političku pozadinu odnosnog slučaja, lišenja slobode narodnog poslanika gospodina Nebojše Vukanovića, odnosno razmatrajući samo fomralno pravni aspekt  preduzetih radnji ovlaštenih službenih lica,a sve u vezi s prethodno navedenim mogućnostima pozivanja na poslanički imunitet, mišljenja sam da  se u odnosnoj situaciji narodni poslanik nije mogao pozvati na poslanički imunitet iz razloga jer njegovo postupanje nije izvršeno u okviru njegove poslaničke dužnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske. S tim u vezi ističem i da je isti mogao biti lišen slobode zbog remećenja javnog reda i mira, a neosporno je da prema istom nije određen pritvor, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak, u kojim slučajevima bi svakako bila neophodna saglasnost zakonodavne vlasti Republike Srpske“, zaključio je za BUKU advokat Cvijanović.