Buka karikatura: Novogodišnja čestitka Superhik Premijera Viškovića građanima Srpske, zaduživanje od 591 milion u 2019. godini!

Nova Vlada Republike Srpske planira da se u 2019. godini zaduži za 591 milion KM što je oko 15 odsto postojećeg javnog duga Srpske.

Buka karikatura / 31. Decembar 2018

Vlada RS i novi Premijer Radovan Višković nastavljaju sa praksom u kome je zaduživanje u svrhu pokrivanja javne potrošnje jedina ekonomska strategija. Kao prvu mjeru nova Vlada objavila je da će se u 2019 godini zadužiti 591 milion KM. 

Od tog iznosa, dugoročnim kreditima i obveznicama predviđeno je zaduženje od 371 milion KM, a oko 220 miliona emisijom trezorskih zapisa. Republika Srpska ide ka dužničkom ropstvu, sve je manje radnika, sve je manje onih koji će vraćati kredite. To je u stvari najveći zločin ove vlasti prema sopstvenom radu, što su te činjenice svjesni a ne misle da promjene praksu bahatog zaduživanja stanovnika entiteta. Ovakvom politikom najviše su na dobitku favorizovane privatne kompanije koje već godinama ostvaruju višemilionske godišnje profite poslujući isključivo sa Vladom RS i javnim preduzećima koja grcaju u dugovima. 

Po ideji Aleksandra Trifunovića karikaturu je nacrtao Mladen Oljača 

 


Buka preporuka

Buka Karikature

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.