BiH bi mogla ponovo na crnu listu

Desk

Udruženje banaka BiH upozoravaju nadležne nivoe vlasti kao i javnost na opasnost ponovnog stavljanja Bosne i Hercegovine na tzv. "crne liste" EU i FATF-a zbog odlaganja donošenja zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

03. maj 2021, 6:47

Povodom sastanka na temu nacrta Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je zakazalo Ministarstvo bezbjednosti BiH za utorak, 04. maja, i na koji su pozvane vlade i nadležna ministarstva svih nivoa vlasti u BiH, iz bankarskog sektora skreću pažnju odgovornim zvaničnicima na hitno donošenje tog zakonskog rješenja.

- Neophodno je da novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti bude usklađen sa međunarodnim standarima za ovu oblast, odnosno i da obuhvati segment digitalizacije. Imati odgovarajuće i međunarodno prihvatljive standarde sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, jeste međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine - kaže se u saopštenju Udruženja banaka BiH.

U saopštenju se navodi da smatraju potrebnim upozoriti nadležne nivoe vlasti kao i javnost na opasnost ponovnog stavljanja Bosne i Hercegovine na tzv. "crne liste" Evropske unije i FATF-a zbog odlaganja donošenja ovog zakona. Podsjećaju da je Bosna i Hercegovina već bila na tzv. "crnim listama", takođe iz razloga što je odlagano donošenje propisa, te je za brisanje sa ovih listi bio potreban duži niz godina.

"Eventualno nedonošenje novog zakona može opet uzrokovati finansijske i druge posljedice kako građanima i poslovnoj zajednici tako i Bosni i Hercegovini" , kaže se u saopštenju Udruženja banaka BiH