<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

BAŠ PO MJERI: Modnom revijom protiv predrasuda

BANJALUKA

Modna revija osoba sa invaliditetom "Baš po mjeri" biće organizovana sutra u Muzeju Republike Srpske sa početkom od 19 časova.

28. novembar 2018, 8:03

Reviju je pokrenula doktorica iz Banjaluke Snežana Kutlešić-Stević, a nastala je po uzoru na slicne reviju u Evropi i Americi  u kojim su uključene osobe sa invaliditetom.

Osnovna ideja revije je da se osobe sa invaliditetom prikažu u novom svjetlu kao potpuno ravnopravni članovi društva, da se skrene pažnja da su oni tu sa nama i da samo zajedno i uz razumijevanje i prihvatanje razlika možemo dalje.

 

"Biće ovo veče druženja, prijateljstva, emocija i nekih novih uspjeha. Tema revije ovoga puta su roditelji i djeca. Predstaviće nam se oditelji sa invaliditetom i njihova djeca kao i djeca OSI i njihove mame i tate. Revijom pokusavamo podizemo svijest o osobama sa invaliditetim i rusimo barijere,koje su svakodnevno prisutne u drustvu", kažu nam organizatori.

O pravima osoba sa invaliditetom više se govori od kada su Ujedinjene nacije 2006. godine objavile Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koja se temelji na načelima kao što su: poštovanje urođenog dostojanstva, individualne samostalnosti, uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost osobe, kao i zabrana diskriminacije.

 

 

Jedan značajan segment prava osoba sa invaliditetom odnosi se i na njihovo pravo da donesu odluku o tome da postanu roditelji. I kada se ostvare u ovoj ulozi, gotovo da se ne govori o izazovima sa kojima se suočavaju. Ovo su još uvijek društvene tabu teme kod nas.

Razlozi zbog kojih se osobe sa invaliditetom teže odlučuju na roditeljstvo nego ostale osobe su sljedeći: socio-ekonomski razlozi (finansije, stambena situacija) slijede teškoće u pronalaženju partnera, predrasude sredine, nedostatak servisa podrške, nedostatak samopuzdanja, razlozi vezani za sam invaliditet (strah od nasljeđivanja invaliditeta i strah za sopstveno zdravlje)
Prepreke u ostvarivanju roditeljstva osoba sa invaliditetom pretežno su vezane za njihov ukupan društveni položaj koji im ne obezbjeđuje materijalnu sigurnost, društvenu podršku i samostalnost.

 

 

Roditeljstvo je jedna od najizazovnijih životnih uloga sa kojim se pojedinac može suočiti. Otklanjanje predrasuda sredine prema osobama sa invaliditetom, podrška države, razvijanje svijesti žena sa invaliditetom, ekonomska samostalnost i nezavisnost žena sa invaliditetom,  podrška porodica, izmjena zakonske regulative, razvijanje svijesti osoba sa invaliditetom, socijalna integracija osoba sa invaliditetom, otklanjanje predrasuda sredine prema osobama sa invaliditetom i ekonomska samostalnost.