<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Banjaluka će opet garantovati za milionsko zaduženje banjalučke "Toplane"

Kredit

Grad Banjaluka garantovaće za zaduženje privrednog društva Toplana, čiji je stopostotni vlasnik, u iznosu od 12,6 miliona KM.

01. novembar 2019, 10:28

Ovo zaduženje koristiće se u svrhu refinansiranja postojećeg duga kod banjalučke "Nove banke"

Toplana se 30.10. obratila zahtjevom da Grad Banjaluka izda garaciju za dugoročno zaduženje, nakon što je Nadzorni organ donio odluku o istom a u iznosu 12,6 miliona KM na deset godina, sa grejs periodom od jedne godine.

"Realizacijom ove odluke, Toplana će izvršiti refinansiranje kreditnih obaveza kod Nove banke , za koje je grad Banjaluka već izdao garanciju u 2017. godini a prethodno izdata garancija biće zamijenjena novom" stoji u obrazloženju ove Odluke.

Ukupna izloženost Banjaluke po izdatim garancijama, nakon realizacije ove odluke, iznosiće 28.327.801,99 KM odnosno 24,20% redovnih prihoda, ostvarenih u 2018.godini.

O Odluci o davanju saglasnosti za izdavanje garancije ovom preduzeću raspravljaće odbornici u Skupštini Grada Banjaluka na narednoj sjednici 5.novembra.