<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Banjalučki studenti se bore za pravo na rad osoba sa invaliditetom

Banjaluka

Grupa studenata socijalnog rada iz Banja Luke održala je danas kampanju u Kampusu koja je usmjerena prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u okviru projekta “Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom".

17. juni 2021, 3:53

 

Projekat „Moj posao - ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom" provodi češka nevladina, humanitarna i razvojna organizacija People in Need, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno studentima socijalnog rada. Studenti su istakli da su dobili punu podršku u realizaciji svojih aktivnosti od strane profesora sa Studijskog programa za socijalni rad, Centra za socijalni rad Banja Luka, studentskih organizacija Fakulteta političkih nauka, te Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Banjoj Luci. 

U sklopu projekta provedena je kampanja u Kampusu, koja ima za cilj podizanje svijesti građana o pravima, potrebama i položaju osoba sa invaliditetom u društvu, kao i značaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom.  U borbi za prava osoba sa invaliditetom, jedan od ključnih aspekata uspjeha je promjena svijesti. Istovremeno, to je najteži zadatak, koji se ne dešava preko noći. Tako da ovakvi projekti, aktivnosti kao i slični događaji doprinose vidljivosti i značaju uključenosti osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom su zapostavljene, nalaze se na marginama društva, a studenti upravo na ovakav način mogu doprinijeti da se mijenja svijest o značaju uključenosti osoba sa invaliditetom u društvo.

 

Adrijana Prijić, studentica 4.godine socijalnog rada koja je  ujedno i koordinator na ovom projektu, ističe značaj aktivnosti koje čine ovaj projekat. Aktivnosti su na samom početku obuhvatale informisanje i upoznavanje kolega sa Fakulteta, kao i Centra za socijalni rad sa ovim projektom, te su dalje počele da se realizuju u vidu povezivanja sa značajnim subjektima koji su od važnosti za ovo pitanje. Zbog epidemiološke situacije, aktivnosti su morale da se održavaju online  u vidu podizanja svijesti i slanja motivacionih poruka od zastupnika i samozastupnika, te navodi da, s obzirom da je došlo do ublažavanja mjera, aktivnosti, odnosno kampanju, uspjeli su provesti kako su i planirali.

 

 

"Biti koordinator na ovakvom projektu nije jednostavno, ali u isto vrijeme daje određenu snagu i motivaciju, jer se ovim načinom stvara jedna kvalitetna promjena u društvu za osobe sa invaliditetom. Voljom i altruizmom, kao jedna mlada zajednica, možemo dosta toga da postignemo i popravimo u našem društvu, te ovim putem pozivamo naše sugrađane da nam se priključe i budu dio ove priče, da zajedno mijenjamo društvo nabolje" - kaže Adrijana.