AMERIKANCI ŽELE GRADITI MODERNU PRUGU U BiH: Otkrili su i na kojoj dionici I KOLIKO ĆE KOŠTATI...

Ekonomija

Iz izvora bliskih uredu premijera FBiH saznaje se da će gradnja pruge Vareš – Banovići ne bi trebala biti samo san. Iz SAD su se javili investitori zainteresovani za gradnju ove pruge vrijedne oko 400 miliona maraka.

14. decembar 2019, 3:33

Iz SAD-a bi trebao biti i obezbjeđen povoljan kredit za realizaciju ovog projekta. Detalji su skoro usaglašeni, a Vlada FBiH je već odobrila 600.000 maraka za izradu Studije izvodljivosti. Izgradnjom 50-ak kilometara pruge od Vareša do Banovića, prema sadašnjim procjenama, potakao bi se privredni razvoj zeničke i tuzlanske regije u BiH, te beogradske u Srbiji.

Zadnji voz u Vareš je stigao 2012. Bila je to parna lokomitiva koja je prevozila turiste.

Prije rata bilo je drugačije, Vareš je bio industrijsko mjesto iz kojeg su svaki dan odlazili puni transportni vagoni. Ako se realizuje plan Vlade FBIH za gradnju pruge Vareš -Banovići vozovi bi se vratili u Vareš. Sa njima bi, tvrdi struka, stigli i investitori jer bi se isplatilo ulagati u eksploataciju rudnog bogatstva.

Promet roba željeznicom bi se udvostručio.Ulaganjem 400 miliona maraka u ovu prugu Vareš Luka Ploče bi se približila Budimpešti kao glavnom evropskom transportnom čvorištu. Išli bi i dalje, a preko ovog malog mjesta Tuzla i Beograd bi se približili Sarajevu. Od Tuzle do Sarajeva putovalo bi se sat vremena, a od Sarajeva do Beograda tri sata.

Na trasi pruge visinska razlika je 460 metara. Željeznička stanica u Varešu se nalazi na 760 metara nadmorske visine, a Banovići na 300 metara. Da bi se savladali dva planinska masiva Konjuh i Zvijezda, biće potrebno izgraditi dva velika tunela i nekoliko vrlo zahtjevnih mostova.