<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Voćnjaci i bašte prekriveni snijegom: Bijele se vrhovi krajiških planina

21. april 2024, 1:56

U višim planinskim predjelima u zapadnokrajiškim opštinama jutros je osvanuo snijeg.

Snijeg je pao u selu Preodac u Bosanskom Grahovu u podnožju Šator planine, u selima sa većom nadmorskom visinom u Glamoču i Drvaru, kao i u Kupresu.

Pod snijegom su planine Dinara, Oštrelj, Osječenica, Šator i Klekovača.

Voćnjaci i bašte prekriveni su snijegom, a stanovnici koji se bave poljoprivredom i voćarstvom strahuju od mraza i niske temperature.