<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Vladimir Majakovski: Deset poruka o revoluciji

Revolucija

Godine 1917. Revolucija je, u deset dana oktobra, dala deset odgovora na Deset poruka – deset odgovora koji su promenili svet.

04. april 2018, 12:00

 Godine 1909. pesnik Vladimir Majakovski bacio je u lice svojim sugrađanima – DESET PORUKA O REVOLUCIJI… i zbog toga proveo deset meseci na robiji. Godine 1917. Revolucija je, u deset dana oktobra, dala deset odgovora na Deset poruka – deset odgovora koji su promenili svet. Od tada je proteklo deset puta po deset godina. Imate li vi kakvu poruku za revoluciju, građani? Ili vam je udobno na robiji? Ili vam je udobno dok slušate Deset poruka o revoluciji? Ili imate samo OBLAK U PANTALONAMA?

REVOLUCIJA POČINJE – kada ljudi više ne prihvataju nezadovoljstvo kao normalno stanje, a vi ćutite, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad se bes gladnih ne može kupiti novcem sitih, a vi ste gladni, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad radnici odbiju da budu robovi i otmu ono što im pripada, a vi ćutite, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad moralni zakon ne postoji, a pisani zakoni se primenjuju samo na sirotinji, a vi ste sirotinja, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad država ponižava stare, a hapsi ili proteruje mlade, a vi ćutite, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad vlast služi narodu, a ne narod vlasti, a vi služite, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad umetnici prestanu da budu kukavice i progovore na sav glas, dok vi ćutite, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad su zabranjeni slobodna reč i slobodna misao, a vi ste zabranjeni, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kada posla i hleba ima samo za one koji cara slave i hvale, a vi ćutite, građani!

REVOLUCIJA POČINJE – kad policija, vojska i službe bezbednosti nisu čuvari slobode, već okupatori sopstvenog naroda, a vi ste okupirani građani!

za Narodni front, priredila Mirjana Vrućkić