<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Seve

Sud Severini vratio sina

SEVERINA Vučković i Milan Popović ponovo dijele skrbništvo nad sinom,

20. februar 2024, 5:33

SEVERINA Vučković i Milan Popović ponovo dijele skrbništvo nad sinom, potvrdio je tim pjevačice za Index.

Nakon što je Vrhovni sud poništio presudu Županijskog suda u Splitu te vratio skrbništvo nad Severininim sinom njegovom ocu Milanu Popoviću, došlo je do obrata u slučaju Vučković-Popović.

>> Severina za Index: Na ovome neću stati. Tražit ću samostalno skrbništvo

Na sjednici je Županijski sud u Splitu ponovio svoju prijašnju pravomoćnu odluku po kojoj su otac i majka dužni "roditeljsku skrb obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno".

"Sud je potvrdio svoju prijašnju, odnosno donio je istovjetnu odluku kao i prvi put i na osnovu odluke vijeća koje je ponovno odlučivalo o slučaju. Kada je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda, vratio ju je na odlučivanje na Županijski sud, gdje su odlučili da će dijete 14 dana živjeti sa svakim od roditelja.

Što da vam kažem? Kako je Severina i prvi put rekla, ta je odluka svakako bolja od one prvostupanjske, ali i dalje smatramo da u interesu djeteta nije da živi 14 dana s majkom pa 14 dana s ocem. Postupci o roditeljskoj skrbi između Severine i Milana Popovića se i dalje nastavljaju", kazala je Indexu Severinina odvjetnica Jasminka Biloš.

Pitamo ju što želi Severina. "Ako kažemo da Severina nije zadovoljna i da smatramo da u interesu djeteta nije da živi pola mjeseca kod majke, pola kod oca, to znači da Severina želi da dijete stanuje s njom. Sada ne mogu govoriti o daljnjem tijeku postupka", kaže.

Ova je tema danima bila intenzivno praćena u javnosti pa ju pitamo smatra li da su mediji i javnost možda utjecali na odluku suda. "Ne mislim da su mediji utjecali na odluku jer, da jesu, onda bi odavno dijete stanovalo s majkom", kazala nam je.

"Još jednom bih istaknula da nije točno da je Vrhovni sud dijete vratio ocu, nego je ukinuo županijsku odluku i vratio ju na ponovno odlučivanje i jedina pravomoćna odluka prije te je bila da dijete živi s majkom", ističe.

Ona o odluci nije bila obaviještena, već je za nju saznala iz medija. "Ja sam za odluku saznala iz medija, nakon čega sam išla provjeravati na stranici e-komunikacije", kazala je Indexu Jasminka Biloš, Severinina odvjetnica.

Prije mjesec dana Vrhovni sud RH ukinuo je presudu Županijskog suda

Podsjećamo, u siječnju je Vrhovni sud RH ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će dječak, za kojeg roditelji imaju zajedničko skrbništvo, živjeti s majkom. Vrhovni sud je prihvatio zahtjev za revizijom koji je podnio Milan Popović. On je ukazao na to da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao vještake iako je on to izričito tražio. 

Naime, ni jedan od dva vještaka nije se pojavio na ročištu, opravdavši to zdravstvenim razlozima, te je Vrhovni sud zaključio da je drugostupanjski sud selektivno prihvatio nalaz i mišljenje vještaka.

"Nejasnoće u nalazu i mišljenju vještaka ne otklanjaju se tako da se sudu nejasni dijelovi nalaza i mišljenja ne prihvate, već dopunom vještačenja, i to, kako je propisano, usmeno na raspravi", stoji u odluci Vrhovnog suda.

Iako je zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu podnio Popović, Severinini su odvjetnici napomenuli da se navedeno pravno shvaćanje ne može primijeniti na ovu situaciju jer je samo Severina imala primjedbe na pismeni nalaz i mišljenje vještaka, a Popović nije imao primjedbi.

Zbog toga je, prema odluci Vrhovnog suda, došlo do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Propust je, smatra vijeće Vrhovnog suda, napravljen upravo u tome što vještaci nisu pozvani na raspravu na Županijskom sudu u Splitu, unatoč zahtjevu jedne od stranaka.

"Valja zaključiti, čim je jedna od stranaka zahtijevala da se vještaka usmeno sasluša na raspravi i pri tome određeno navela na koje se okolnosti saslušanje predlaže, neovisno o tome što se prethodno općenito izjasnila da na nalaz i mišljenje vještaka nema primjedbi, došlo je do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Zato je drugostupanjska presuda ukinuta i predmet je vraćen Županijskom sudu u Splitu na ponovno suđenje", navodi se u odluci.