<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Šta svako od nas može da uradi u cilju poboljšanja bioraznolikosti ključne za hranu i poljoprivredu?

Svaki pojedinac može da doprinese očuvanju bioraznolikosti koja se odnosi na hranu i poljoprivredu, i to uz veoma male napore.

28. septembar 2022, 1:42

Svako od nas na dnevnom nivou donosi odluke koje utiču na bioraznolikost koja se odnosi na hranu i poljoprivredu. Poljoprivrednici, trgovci, nastavnici, baštovani, volonteri za zaštitu prirode, glasači i potrošači, svako imaju svoju ulogu u tom složenom, a važnom sistemu.

Šta možemo da uradimo i kakve odluke da donosimo kako bismo sačuvali zemljište i pomogli da zadovoljavanje potreba za hranom rastućeg čovječanstva ne ugroze bioraznolikost?

- Birajte namirnice iz kredibilnih sistema prihvatljivih za prirodu, kao što su one uzgajane na organskim farmama, meso uzimajte sa farmi živine slobodnog uzgoja. Na taj način podržavamo proizvođače koji pokušavaju da pomognu biodiverzitetu ključnom za hranu i poljoprivredu, ali i boboljšavamo kvalitet ishrane porodice.

- Saznajte više o lokalnim sortama useva i rasa stoke, kao i domaćim proizvođačima. Kupujte proizvode direktno iz voćnjaka ili na pijacama. Tako ćete pomoći biodiverzitet za hranu i poljoprivredu jer će ugrožene sorte i rase zbog veće potražnje biti više i uzgajane.

- Ljudi koji imaju baštu, dvorište ili samo pogodan sims mogu da uzgajaju svoju hranu i tako pomognu u obnovi populacije korinsih insekata naročito odabirom biljaka koje privlače korisne insekte i na taj način pospešuju smanjenje ili ukidanje upotrebe pesticida.

- Grupe za očuvanje često traže volontere za projekte poput obnove šuma ili močvara koji proizvođačima hrane pružaju vredne usluge ekosistema, a mnoge šeme praćenja zavise od naučnika građana.

- Izgradite posebnu "kuću za bube" koja će biti mesto za život i razmnožavanje korisnih insekata može povećati njihov broj. "Kuća za bube" posebno može biti korisna u školama, gdje može da se koristi i za podučavanje djece i mladih.

Očuvanju biodiverziteta za hranu i poljoprivredu svako može da pomogne, zato nam pišite vaše ideje i sugestije koje mogu da pomognu očuvanju.

National Geographic Srbija