<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Naučnici smatraju da su konačno razotkrili misteriju o izgradnji piramida u drevnom Egiptu

17. maj 2024, 6:15

Istraživači Univerziteta Vilmington u Sjevernoj Karolini su ispod pustinjskog pijeska pronašli riječni rukavac Nila koji je vjerovatno služio kao vodeni put za transport velikih kamenih blokova i drugih materijala potrebnih za izgradnju piramida. 

Godinama su arheolozi spekulisali da su stari Egipćani koristili plovni put za transport masivnih kamenih blokova i drugih materijala potrebnih za izgradnju piramida. Međutim, tačna lokacija do sada nije bila poznata.

Istraživači su koristili kombinaciju radarskih satelitskih podataka, geofizičkih istraživanja i istraživanja tla da bi mapirali ovaj skriveni vodotok.

Novootkriveni riječni rukavac Ahramat, koji je dobio naziv po arapskoj riječi za piramidu, proteže se na oko 64 kilometra, a otkriven je uz pomoć satelitskih podataka i geofizičkih ispitivanja. Smatra se da se duž njegovog toka nalazi još bezbroj skrivenih građevina i hramova, koji još nisu otkriveni.

Ostaju nejasni razlozi zbog kojih je ovaj rukavac presušio ili nestao. Najvjerovatnije je tome doprinio dug sušni period, zbog kog je pustinjski pijesak polako zatrpavao korito rijeke, smatra naučnica Eman Goneim.

Život drevnih društava zavisio od rijeka

Arheolozi su dugo sumnjali da su Egipćani koristili vodene tokove za transport velikih kamenih blokova potrebnih za izgradnju piramida.

"Ali niko nije bio siguran u oblik, veličinu ili blizinu tog vodenog puta u odnosu na mjesto izgradnje piramida", rekla je Goneim za "AFP".

Piramide u Gizi stoje na platou koji se nalazi oko jednog kilometra od obala rijeke, a mnoge su imale ceremonijalne staze koje su išle duž rijeke i vodile do hramova.

Otkriće možda daje i odgovor na pitanje zašto su piramide izgrađene na različitim mjestima.

"Tok vode i njeno korito mijenjali su se tokom vremena, tako da je četvrta dinastija kraljeva donosila sasvim drugačije odluke u odnosu na 12. dinastiju. Otkriće me je podsjetilo na blisku povezanost između geografije, klime, okruženja i ljudskog ponašanja", rekla je Goneim, a prenosi "EuroNews".