<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Kemal Bećirević, fotograf u potrazi za Mliječnim putem i čovjekom

NESTVARNO

Pogledajte fotgrafije Kemala Bećirevića, FujiFilm ambasadora.

21. juni 2020, 9:40

 

Kemal Bećirević rođen je 1960. godine, a po zanimanju je dizajner. Odrastao je, živi i radi u Sarajevu.

U posljednjih trideset godina razvio je snažno iskustvo i uspješnu karijeru u industriji grafičkog dizajna. Posebno je specijaliziran za dizajn vizualnog identiteta, dizajn publikacija, ambalaže i web dizajna.

Od 2009. godine profesionalno se bavi fotografijom. Njegova najveća fotografska inspiracija su uzbudljive ljepote bosanskog krajolika. U svom fotografskom radu uglavnom se afirmira kao fotograf iz krajolika i na otvorenom.

Fotografija noćnog pejsaža je njegova preokupacija, što ga izdvaja iz klasične fotografije krajolika.

Teme njegovih fotografskih radova uključuju i gradske prizore te kulturno-povijesnu baštinu Bosne i Hercegovine.

Njegove fotografije objavljivane se u poznatim časopisima (Fondeko, Dont Miss i dr.).

Pogledajte izabrane fotografije Kemala Bećirevića: