STUDIO DŽEP

Banjalučko studentsko pozorište u disciplinskom postupku protiv Saše Savičića

Podrum scena

23. novembar 2022, 4:49

birokratizovanog vladinog i državnog službenika, iz Banjaluke, od oca Ratka i majke Jagode, oženjen Daliborkom (njegovom Morskom zvijezdom i Mišicom), i sam otac dvoje krasne djece: Konstantina i Rastka, mlađih maloljetnika, još neosuđivanih (iako se u njihovim predškolskim dosijeeima navodi da su skloni prigodnim pjesmicama protiv državnih Djeda Mrazeva i njihovih zelenih pomoćnika), organizuje,

25. novembra 2022. godine, sa početkom u 20:00h:

JAVNO SASLUŠANJE

protiv imenovanog državnog službenika koji je:

1.    U obavljanju svojih poslova i zadataka grubo povrijedio principe

profesionalne nepristrasnosti, odgovornosti, transparentnosti, javnosti, efikasnosti i ekonomičnosti;

2.    Ponašao se nedisciplinovano, nije poštovao načela urednog poslovanja i

nepristrasnosti državne službe;

3.    U obavljanju svojih dužnosti,  a u okviru svog radnog vremena, službenu

dužnost nije obavljao odgovorno i efikasno;

4.    Imenovani državni službenik je tražio, za sebe i za druge, i prihvatio,

darove ili neku drugu korist (ovom organu je poznata afera pod šifrom „heljdino brašno“ u kojoj je pored imenovanog učestvovalo i lice koje se lažno predstavljalo kao Đoko Jež, na telefonu je obavezno ponavljao Jež, Đoko Jež, aludirajući na istoimenog svjetski poznatog agenta čije se ime isto tako izgovara samo na engleskom: B-jež, Džoko B-jež, takođe poznat ovom organu);

5.    Povjerena mu državna sredstva, prilikom obavljanja službe nije koristio

sa pažnjom dobrog domaćina (bonus pater familias) i u okviru svoje nadležnosti maksimalno je zakomplikovao život građana pred organom uprave, izmišljajući stalno nove pravne prepreke i fantazmagorične paragrafe;

I ZATO ŠTO JE:

1.    Pisao pjesme (ljubavne i one druge – antidinastičke),

2.    Pisao zakonske inicijative (dobrovoljno i bez prisile, u opštem interesu, što je suludo i pomisliti, a kamoli raditi),

3.    Pisao inicijative Ustavnom sudu (opet bez ličnog koristoljubivog motiva, nego na polzu narodnu i štatijaznam zašto je to radio),

4.    Pisao o sreći državnih službenika i službenica na poslu (o tome ni Seneka nije rekao ni riječ, a ovaj se našao pametovati),

5.    Pričao na sav glas o pravima žena na sve ono što je pravo muškaraca (e ovdje bi mogao i batina dobiti),

6.    Vozio bicikl i pisao zakon o njemu (to još nismo vidjeli, budibogsnama),

7.    Intervjuisao Karla Marxa (bez njegovog odobrenja i znanja),

8.    Pisao manifest „Kupus revolucije“ (I proveo je u djelo! Ovo je za giljotinu!) i

9.    Mislio! Mislio! Mislio! (što je: zabranjeno! zabranjeno! zabranjeno!)

KRIV JE!

KRIV JE!

KRIV JE!

A vi dođite da ga poslušate,

jer mu je to,

kaže,

 – posljednja želja!

25. novembra 2022. godine,

sa početkom u 20:00 časova!

Predsjednik Disciplinske komisije:

Nebojša Kuruzović

Rab Božiji, pravnik ovdašnji i pjesnik samoprozvani!