Banjalučanin Andrej Jovandić stvara futurističe skulpture: Njegovu izložbu možete pogledati u Muzeju Republike Srpske

Polazna tačka su mu suprotnosti u okviru skulpture. Dovodi formu do osnova svoga postojanja tako što osnovne forme izražava u novim oblicima i odnosima.

18. august 2022, 10:16

Izložba skulptura "Istorija Futurizma" autora Andreja Jovandića biće otvorena u Muzeju Republike Srpske, 23. avgusta sa početkom od 19 časova.

Andrej Jovandić rođen je 1984. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju školi. Na Filozofskom fakultetu diplomirao je na temu: "Fenomen poesisa kao pojam stvaranja i umjetničkog stvaranja uopšte" i time stekao zvanje diplomiranog profesora filozofije i sociologije. Od rane mladosti bavi se umjetnošću.

Polazna tačka su mu suprotnosti u okviru skulpture. Dovodi formu do osnova svoga postojanja tako što osnovne forme izražava u novim oblicima i odnosima. Boju kao formu estetskog izraza koristi u funkciji naglašavanja kontrasta formi.

Koristi materijale koji predstavljaju izazov za ostvarenje forme skulpture. Izvor umjetničkih impresija pronalazi u modernoj arhitekturi i formama iz žive i nežive prirode.

"Cilj mi je  predstaviti retrospektivu dugogodišnjeg stvaralačkog procesa na temu futurizma u medijumu skulpture, evoluciju shvatanja pojma futurizma. Kontrast koji je izražen u sklupturama mi je osnovno sredstvo za izražavanje odnosa promjene i nade, kao preduslov za dinamičku napetost odnosa kontrasta u budućnosti. Za mene je furuturizam hrabrost nade kao odnosa sa budućnošću koja može biti bolja, jer zavisi i od našeg odnosa sa stvarnošću", rekao je Jovandić.

Dodao je da mu umjetnost pomaže da se dublje i svjesnije odnosi sa stvarnošću.

slika

Andrej Jovandić, profesor filozofije i sociologije iz Banjaluke: Osoba sa disleksijom ne mora biti neuspješna!

BiH

BUKA