6 životinjskih vrsta bez kojih bismo mogli da ostanemo zbog našeg nemara prema prirodi

Zbog zagađenja vode, vazduha i zemljišta, neke vrste, da bi preživele, menjaju način ishrane. Drugima, preti izumiranje, piše

22. januar 2023, 8:26

Klimatske promene utiču na brojne životinjske vrste, a posledice se već mogu uočiti širom sveta. Svedoci smo sve češćih prirodnih katastrofa, a sve te promene utiču na staništa i reprodukciju pojedinih životinja.

Zbog zagađenja vode, vazduha i zemljišta, neke vrste, da bi preživele, menjaju način ishrane. Drugima, preti izumiranje, piše Nova.rs.

Jedna od njih je i gepard, najbrža kopnena životinja, koja je zbog nedostatka plena, prinuđena da menja „jelovnik“.

Rast temperature uticao je na smanjenje testosterona kod muških jedinki, što se odražava na reprodukciju vrste.

Ugrožene su i pande, zelene kornjače, azijski slonovi, polarni medvedi i pingvini.

Klimatske promene smanjuju količine bambusa u prirodnim staništima pandi u Kini.

Globalno zagrevanje direktno utiče na populaciju zelenih kornjača, od toplote peska na koji polažu jaja zavisi njihov pol. S obzirom na to da je pesak sve topliji, na svet dolazi sve više ženki, smanjuje se mogućnost parenja sa muškim jedinkama.

Klimatske promene i globalno zagrevanje redukuju količine sveže vode neophodne za život azijskih slonova. Sve veća suša smanjuje izvore hrane toj vrsti životinja. Nedostatak lišća bambusa i banana ugrožava opstanak slonova.

Smanjenje arktičkog morskog leda, kao posledica globalnog otopljavanja, izmiče tle za opstanak polarnih medveda. Tako im se, zbog otapanja leda, onemogućava pristup hrani, najčešće fokama, čime se smanjuje njihovo stanište.

Klimatske promene tope led i na Antarktiku, pingvini su, u potrazi za hranom prinuđeni da migriraju iz svojih naseobina. To se negativno odražava i na njihovo parenje pa se populacija tih ptica drastično smanjuje.